Vi rydder før fuglene kommer tilbake

Ryddesesongen er allerede i gang flere steder i landet, og aktører over hele Norge er nå klare til å dra ut og rydde før fuglene kommer tilbake for å hekke.

Foto: Lise Keilty Gulbransen

Før fuglene kommer 2018 finner sted 19. februar til 15. april og gjennomføres med tilskudd fra Miljødirektoratet. Hold Norge Rent, Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening har det nasjonale koordineringsansvaret for Før fuglene kommer.

Marint avfall rammer fuglelivet

På verdensbasis dør minst en million sjøfugl årlig på grunn av marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv.

Før fuglene kommer skal supplere Strandryddedagen. Opprydding før fuglene kommer tilbake er et effektivt tiltak som bidrar til å redusere mengden marint avfall i viktige hekkeområder.

En teist. Foto: Håvard Eggen

Landsomfattende aktivitet

Rydding før fuglene kommer tilbake er et svært viktig tiltak, og sammen med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening, har Hold Norge Rent som mål å få på plass landsomfattende aktivitet før hekketiden begynner og ferdselsforbundet inntrer.

I år gjennomføres Før fuglene kommer i følgende områder:

1. FFK Oslofjorden

FFK Oslofjorden koordineres av Oslofjordens Friluftsråd i samarbeid med blant andre Kystlotteriet, Marinreparatørene og NOF Oslo og Akershus, samt Statens naturoppsyn og Norges Padleforbund.

Buvika/Rødskjær, Horten: mandag 26. februar (FULLTEGNET) NB! Utsatt grunnet været.
Småskjær og Storskjær, Drøbaksundet søndag 11. mars (FULLTEGNET)
Kråkerøy, Fredrikstad: tirsdag 13. mars (FULLTEGNET)
Skjælholmene, Nesodden: lørdag 24. mars
Asker og Bærum: søndag 25. mars
Steilene, Nesodden: søndag 25.mars

2. FFK Agder

I Aust-Agder koordineres Før fuglene kommer av Våre Stender som samarbeider med Statens naturoppsyn. Her planlegges rydding i tilknytting til samtlige sjøfuglreservater.

I Vest-Agder gjennomfører Naturvernforbundet og Frivillighetssentralen i Mandal kommune ryddeaksjoner i vernesonen fra Oksøy til Ryvingen helgen 3. og 4. mars. Dette gjøres i samarbeid med Skjærgårdstjenesten, Maren Renovasjon og Landøy Vel. NB! Utsatt grunnet været.

3. FFK Rogaland

FFK Rogaland gjennomføres i regi av Jæren Friluftsråd, Ryfylke Friluftsråd og Strandryddeaksjon Haugalandet sammen med Sea Sick Fish og British International School of Stavanger. Foreløpige planer er som følger:

Gauselholmen, Litle Marøy og Fladaskjeret: lørdag 24. februar
Sele/Byberg Stranda: søndag 25. februar

4. FFK Hordaland

FFK Hordaland koordineres av Bergen og Omland Friluftsråd i samarbeid med Statens naturoppsyn og som et ledd i Hordalandsmodellen. Årets aksjon ledes av Norges Miljøvernforbund i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening. Ryddeaksjonene skal finne sted i perioden 22. – 25. mars med Miljødronningen som base.

Miljødronningen ligger i Austevoll kommune på følgende steder:
Storebø 21. – 22. mars
Bekkjarvik 22. – 24. mars
Møkster 24. – 25.mars

5. FFK Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal gjennomføres Før fuglene kommer i regi av Runde Miljøsenter på Runde og Lepsøy fjelltrimgruppe på Lepsøy.

På Runde gjennomføres ryddeaksjonen i samarbeid med Søre Sunnmøre Reinhaldsverk og lokalbefolkningen. Denne skal finne sted lørdag 10. mars. På Lepsøy gjennomføres ryddeaksjonen i samarbeid med ÅRIM. Her skal Lausund ryddes lørdag 17. mars.

6. FFK Troms

FFK Troms koordineres av Ren Kyst i samarbeid med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening. Her skal Sørfugløya ryddes lørdag 7. april. (FULLTEGNET)

Vil du delta?

Ta kontakt med de lokale arrangørene hvis du ønsker å være med ut og rydde. NB! Det kan være fullt, men det er alltid verdt å prøve.

Hvis det ikke finnes en FFK-avdeling der du bor, kan du ta kontakt med Hold Norge Rent på post@holdnorgerent.no.

Miljødronningen i aksjon. Foto: Norges Miljøvernforbund

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord