Strandrydding i Alaska

Chris Pallister er en av hovedinnlederne på Hold Norge Rent-konferansen 7. februar 2018 i Oslo. Vi intervjuet ham før han dro fra Alaska.

Foto: Gulf of Alaska Keeper

Chris Pallister leder organisasjonen Gulf of Alaska Keeper. Han er en av verdens mest erfarne strandryddere. I mer enn 15 år har han ryddet marint avfall i noen av verdens mest utilgjengelige og barske områder. Nå er er han både optimistisk, sint og trist på vegne av havet, og det ekstremt sårbare marine livet langs Alaskas kyst.

 

Av Arild Hermstad

-Hvorfor begynte du med strandrydding?

Vi begynte å plukke søppel på strendene i 2002. Vi så at plasten hadde en betydelig negativ innvirkning på det følsomme kystmiljøet. Vi ble raskt opptil 100 frivillige og begynte å reise til fjerntliggende strender for oppryddinger som varte i flere dager. Søppelet er en stor trussel mot Alaskas rike fiske- og fugleliv og mot marine pattedyr. Plasten dreper utallige fugl, fisk, havskilpadder m.m. Giftige kjemikalier frigjøres også, noe vi mistenkte veldig tidlig, og som forskning nå har bekreftet.

 

-Hvem er det som er med?

Å være med her er ikke noe for barn eller uerfarne. Strandryddingen foregår i øde områder, og man utsettes for fare og store anstrengelser. Vi tillater generelt bare voksne i god fysisk form med friluftserfaring på våre opprydningstokt. De fleste er høyt utdannede fagfolk av en eller annen type. De må takle å jobbe under vanskelige forhold i opptil en måned om gangen. Det krever svært sterke, tøffe og motstandsdyktige arbeidere å gjøre dette.

Erfarne strandryddere i aksjon

-Hvilke følelser og tanker går gjennom deg når du plukker dette avfallet?

Når du ser de enorme mengdene på våre øde strender, blir du helt satt ut. Du lurer på hvor det kom fra, hvordan det kom dit, hvem som er ansvarlig, og hva som kan gjøres. Men når du jobber dag etter dag, måned etter måned, år etter år for å fjerne søppelet, så bygges det opp et opprør og sinne. Du kan ikke gjøre dette arbeidet uten å tenke at dette er et tilsynelatende uendelig problem med rot i menneskelig grådighet og en tilsvarende svikt fra myndighetene. Folk får lov til å ødelegge planeten!

 

Men man kan også oppleve sorg. Mye av avfallet på Alaska-kysten er fra den japanske tsunamien i 2011 som drepte 16.000 mennesker, og fra gjentatte dødelige tyfoner i Filippinene. Vi jobber i restene av ødelagte familier, hjem, skoler og forretninger. Det gjør noe med deg når du finner barnesko eller en tåteflaske som kan ha blitt revet bort fra et offer for disse tragediene.

Ballongen har overlevd ferden over hele Stillehavet

-Hva finner dere?

Alt mulig, men vi konsentrerer oss stort sett om å plukke plast, siden det er det som er farligst for miljøet. Men det er også organisk avfall, metaller, glass m.m. Nå ser vi en betydelig nedgang i fiskeredskaper. Det er sannsynligvis knyttet til bedre praksis, og det faktum at utenlandske fiskeflåter i stor grad er utelukket fra Alaskas fiskerier. Vi har sett en betydelig økning i forbruksplast, alt fra husholdningsartikler til industriell plast.

 

Noe har vært der lenge og kan stamme fra gamle skipsvrak. Vi ser at plastrester blir en del av i miljøet. Planter slår rot i isopor. Trær spirer i beholdere, vokser gjennom dem og blir belagt av plastsøppel. Knust plast og isoporperler danner lag på lag under sandstranden. Til slutt vil de geologiske lagene inkludere lag av plast.

 

-Hvordan registrerer dere hva dere finner?

Vi har et stort overvåkingsprogram og sorterer 150 kategorier av marint søppel. Vi har nå samlet inn data i ti år fra 17 lokaliteter, og vi planlegger å publisere en analyse snart. Men det er vanskelig å skaffe finansiering til grunnforskning. De ekstreme og utfordrende forholdene i Alaska gjør det også vanskelig og kostbart.

 

Plastforurensningen i havene ser ikke ut til å være avtagende. Samtidig øker den offentlige bevisstheten om dette raskt, og vi er optimistiske og tror det kan snus. Inntil det skjer, må plastavfall i havmiljøet fjernes så fort som mulig.

 

-Hvorfor har ikke noen plukket opp avfallet tidligere?

I Alaska er de fleste lokalsamfunn langt fra de strendene som er mest rammet. Få personer er direkte utsatt for den enorme mengden søppel som finnes her. Problemet var derfor lenge  ute av syne og ute av sinn. Tidligere var det også mange som ikke forsto alvoret. De som så avfallet, tenkte sannsynligvis også at forsøplingen var så overveldende at de anså opprydding som en umulig oppgave og bare ville gitt opp. GoAK har ingen planer om å gi opp.

Barske forhold for strandryddere

-Hvilke løsninger ser du?

Vi trenger internasjonale lover som krever at forurenser betaler. Når et skip mister containere som er fulle av plastgjenstander i havet, må rederiet tvinges til umiddelbart å oppgi hvilke gjenstander som er i containeren. Samtidig må rederiene pålegges å betale erstatning for miljøskader forårsaket av utslipp, inkludert oppryddingsrelaterte kostnader på øde strender.

 

Det bør innføres pant, ikke bare for flasker, men for nesten alle plastprodukter. Produsenter må utvikle plastprodukter som passer i en sirkulær økonomi.

 

Etter global oppvarming er plastforsøpling den største miljøtrusselen og utfordringen for planeten. Plastforurensningen forekommer i nesten alle marine organismer som er undersøkt, inkludert krill, sjøfugl, marine pattedyr, skilpadder og fisk. De finner plastpartikler i den dypeste havbunnen til havoverflaten, fra Nordpolen til Antarktis-kysten, i store gyrer midt ute på verdenshavene og langs randen av hvert hav. Allmennheten er uvitende om hvor bredt og gjennomgripende dette farlige problemet er.

 

-Er du optimistisk med tanke på fremtiden?

Det skjer ting rundt om i verden, for eksempel forbud mot plastposer og resirkuleringsprogrammer, som begynner å få effekt. Og det er blant annet en koalisjon i USAs senat som setter fokus på havets forsøplingsproblem. Jeg har store forventninger til at dette vil gi oss sterk lovgivning som til slutt fører til mindre plast i havmiljøet. Det er små skritt, men forhåpentligvis begynnelsen på en stor forandring i måten vi bruker plast på.

Nærmere presentasjon av Chris finner du her: Gulf of Alaska Keeper

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord