Årets gullklypevinner er Per-Erik Schulze

Norges gjeveste miljøpris går til marinbiolog og miljøforkjemper Per-Erik Schulze. Han har vist et stort engasjement for strandrydding, og har arbeidet med marin forsøpling i en årrekke.

Gullklypen 2017 ble delt ut under Hold Norge Rent-konferansen 7. februar av byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

Per-Erik Schulze er marinbiolog og ansatt i Naturvernforbundet. Han har vært aktiv i miljøbevegelsen helt siden 1987. De siste årene har han hatt et spesielt stort engasjement for marin forsøpling. Per-Erik er en tydelig og viktig stemme som mange lytter til, og er en sterk drivkraft for arbeidet mot marin forsøpling nasjonalt. Ikke minst er han en stor inspirator i miljøet lokalt i Grenlandsområdet. Her har han i mange år koordinert og oppmuntret til frivillig strandrydding.

Per-Erik har engasjert seg sterkt i arbeidet med å kartlegge kilder til marin forsøpling. I 2015 stod han i spissen for å kartlegge hvor mye søppel som driver i land langs Telemarkskysten. Seks strender i Porsgrunn, Bamble og Kragerø ble systematisk ryddet over tid for å få oversikt over mengder og kilder til forsøplingen. Feltarbeidet ble gjort sammen med Naturvernforbundet i Kragerø.

Schulze mottar prisen fra miljøbyråd i Oslo Lan Marie N. Berg. Foto: Rita Jonyer / Hold Norge Rent.

I 2015 etablerte han Facebook-siden «2 minutters strandrydding Norge» for å samle og systematisere publikumsobservasjoner. Siden har som mål å motivere til opprydding og få kunnskap til å kunne peke ut de mest dominerende utslippskildene.

Per-Erik har også bidratt med solid fagkompetanse i utredningen av en produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen, og i tiltaksplanen mot utslipp av mikroplast. Begge på oppdrag for Miljødirektoratet.

Les gjerne også hans kronikk om plastmonsterets siste dager

Gullklypa deles ut hvert år av Hold Norge Rent, og deles ut til en organisasjon eller enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats mot forsøpling

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord