Norges Dykkeforbund tar saken

I 2015 mottok Norges Dykkeforbund seks millioner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB for å rydde havbunnen, og siden den gang har klubbene gjennomført over 200 ryddeaksjoner. Nå har forbundet fått fornyet tillit, og klubbene ruster seg til tre nye år med rydding.

Bilde: Dykkeaksjon i Mjøsa
Foto: Helge Toft

 

Nyere forskning anslår at hele 94 % av marint avfall til slutt havner på havets bunn. Forskerne anslår også at havbunnen er dekket med ca. 70 kg avfall per kvadratkilometer, men kysten utenfor Norge kan være dekket med helt opp mot 200 kg avfall per kvadratkilometer ifølge Havforskningsinstituttet.

– Oppgaven med å rydde havbunnen er formidabel, og mye av avfallet må bli liggende, men Norges Dykkeforbund tar saken, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Gaver fra Sparebankstiftelsen DNB

Norges dykkere har ryddet havbunnen i en årrekke, og flere klubber har gjort en enestående innsats for miljøet. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har klubbene hatt mulighet til å trappe opp og styrke aktiviteten.

Den første gaven kom i 2015 og var på seks millioner kroner, og mot slutten av 2017 kom nyheten om at Norges Dykkeforbund (NDF) tildeles en ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Denne gangen er gaven på hele ni millioner kroner.

Gaven er øremerket videre arbeid mot marin forsøpling, og midlene skal brukes over tre år.

– Norges Dykkeforbund har gjort en fantastisk innsats i kampen mot marin forsøpling, og vi ønsker å sikre videreføring av dette viktige samfunnsbidraget, sier gaverådgiver Eva Grothe i Sparebankstiftelsen DNB.

 

Bilde: Eva Grothe, Sparebankstiftelsen DNB og Sølve Stubberud, NDF
Foto: Norges Dykkeforbund

Ønsker å bidra

Nesten halvparten av NDFs klubber har deltatt i den nasjonale ryddedugnaden, og med friske midler håper forbundet at enda flere klubber blir med.

– Norges Dykkeforbund ønsker å bidra til å gjenskape liv i havet og til et renere miljø på attraktive bade- og dykkesteder, forteller generalsekretær Sølve Stubberud.

Mange av NDFs klubber har lang tradisjon for å bistå kommunen med opprydding av marin forsøpling. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB brukes blant annet til å tilføre klubbene kunnskap og materiell for å kunne gjennomføre trygge ryddeaksjoner og gode miljøprosjekter.

Årets strandryddemedlem 2017

I løpet av 2017 gjennomførte 50 av NDFs klubber 100 ryddeaksjoner og fjernet 100 tonn marint avfall fra havets bunn, og NDF ble kåret til årets strandryddemedlem i Hold Norge Rent for denne enestående innsatsen.

– Vi er svært imponert over dugnadsånden til NDFs klubber, og vi håper gaven fra Sparebankstiftelsen DNB motiverer til videre arbeid, sier Gulbransen.

Bidrar til forskning

I tillegg til å ha gjennomført over 200 ryddeaksjoner, har klubbene tatt opp 3 000 forlatte spøkelsesteiner siden desember 2015.

I forbindelse med opprydding av spøkelsesteiner samarbeider NDF tett med Havforskningsinstituttet. Klubbene fotograferer teinene og rapporterer funnene til Havforskningsinstituttet.

– Klubbene bidrar med viktig forskningsdata om omfanget av tapte teiner og effektene av spøkelsesfiske, forteller Stubberud.

 

Bilde: Kongsberg Dykkerklubb
Foto: Liv Husfloen

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord