Strandrydderapporten 2017: Sammen rydder vi Norge!

I 2017 har nærmere 49 000 frivillige gjennomført over 2 800 ryddeaksjoner og ryddet nesten 1 400 tonn marint avfall fra over 2 200 kilometer.

Foto: Bo Eide

Strandrydderapporten er en årlig utgivelse som presenterer resultatene fra ryddesesongen I Norge. Rapporten er basert på tall fra Ryddeportalen og utarbeides av Hold Norge Rent med tilskudd fra Miljødirektoratet.

I 2017 har Norges frivillige ryddere nok en gang slått alle tidligere rekorder for antall deltakere, antall ryddeaksjoner, mengde innsamlet marint avfall og antall kilometer ryddet, forteller prosjektleder Malin Jacob som utarbeider strandrydderapporten.

Les rapporten: Strandrydderapporten 2017
Last ned rapporten: Strandrydderapporten 2017

Deltakelse

2017 har sett en eventyrlig økning i antall frivillige som engasjerer seg i opprydding av marint avfall, og hele 48 702 frivillige er registrert i Ryddeportalen. Dette er en økning på 163 prosent sammenliknet med 2016. På landsbasis er det gjennomført 2 845 ryddeaksjoner, og dette er en økning på 108 prosent sammenliknet med 2016.

Gåsenebbhvalen som strandet på Sotra med magen full av plast, er utvilsomt hovedårsaken til denne formidable økningen, men Miljødirektoratets tilskuddsordning har også bidratt til denne svært positive utviklingen, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen.

Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling har blant annet sørget for en fremvekst av aktører som tar et lokalt og regionalt ansvar for organisering og gjennomføring av opprydding.

– Oppblomstringen av lokale og regionale aktører og prosjekter er viktig for arbeidet mot marin forsøpling og avgjørende for effektiv og regelmessig oppryddingen over hele landet, forteller Jacob.

Det ryddes i alle fylker både langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer, og i år det er Hordaland som kan vise til flest ryddeaksjoner og står dermed øverst på fylkeslisten for første gang. Nordland som har toppet denne listen flere år på rad, ligger i år på andreplass mens Møre og Romsdal har inntatt tredjeplassen.

Funn

Totalt har Norges frivillige ryddere fjernet 1 374 tonn marint avfall i løpet av 2017. Dette er en økning på 264 prosent sammenliknet med 2016.

Uidentifiserbar plast topper fortsatt funnlistene. For øvrig kommer tau, isopor, drikkeflasker og drikkebokser høyt opp på funnlisten langs kysten. Isopor og drikkevareemballasje kommer også høyt opp på funnlisten langs vassdrag og innsjøer, men her kommer sneiper på topp. Under vann ligger drikkevareemballasje øverst på funnlisten.

Kilder til marin forsøpling i Norge og Norden

I Norge stammer om lag 45 prosent av funnene fra personlig forbruk. Avfall fra maritim sektor, som inkluderer fiskeri, akvakultur, fritidsfiske og havner, står for rundt 37 prosent av funnene. Rundt 12 prosent kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet eller industri, og om lag fem prosent er sanitæravfall som antas å stamme fra renseanlegg.

Gjennom prosjektet Nordisk strandryddedag 2017 har vi også sett nærmere på kildene til marin forsøpling i Norden. Denne analysen viser at rundt 43 prosent av funnene i Norden stammer fra personlig forbruk og om lag 37 prosent stammer fra fiskeri og akvakultur. Rundt 15 prosent stammer fra industri og næringsvirksomhet mens en prosent av det marine avfallet i Norden er sanitæravfall.

Vassdrag og innsjøer

I år har Hold Norge Rent for første gang sett nærmere på forsøpling langs vassdrag og innsjøer, og resultatene av dette arbeidet er nedslående.

Frivillige har plukket 9 967 enheter i innlandet i 2017.

– Forsøpling er dessverre også et problem i innlandet langs våre vassdrag og innsjøer, og i årene som kommer må vi trappe opp ryddingen i disse områdene, sier Gulbransen.

Personlig forbruk står for opp mot 60 prosent av avfallet som er funnet langs norske vassdrag og innsjøer, og avfall fra Industri, utbygging og næringsvirksomhet utgjør om lag 20 prosent av funnene. Fritidsfiske, båtliv og annen rekreasjon står for rundt 16 prosent av funnene, og nærmere fem prosent av avfallet er sanitæravfall.

Rydding under vann

Norges dykkere og dykkerklubber er aktive og engasjerte bidragsytere til arbeidet med å rydde marint avfall under vann, og i år har Hold Norge Rent sett nærmere på funnene fra dykkernes aksjoner.

Dykkere har hentet opp 37 884 enheter fra havbunnen langs norskekysten i 2017.

Mengden avfall, vekten på avfallet og kildene til avfallet skiller seg fra funnene på land. Drikkevareemballasje både av plast, aluminium og glass står for hele 57 prosent av enheter hentet opp fra havbunnen. Rundt 25 prosent kommer fra fiskeri, samt jakt og fritidsfiske, og rundt tre prosent kommer fra personlig forbruk.

– Norges Dykkeforbund ble kåret til årets strandryddemedlem i Hold Norge Rent for organisasjonens og dykkerklubbenes fenomenale innsats, forteller Gulbransen.