Refusjonsordningen deler ut over to millioner

I år mottar 47 aktører 2 041 344 kroner i refusjon for utgifter til håndtering av over 650 tonn herreløst marint avfall gjennom Refusjonsordningen.

Foto: Margret Einarsdottir

Refusjonsordningen for herreløst marint avfall finansieres av Miljødirektoratet og administreres av Hold Norge Rent.

Ordningen skal stimulere til økt rydding av marin forsøpling og sikre at frivillige som rydder og aktører som bidrar til frivillig opprydding, ikke sitter igjen med regningen for transport og innlevering/mottak av avfallet. Ordningen gjelder også for opprydding langs vassdrag og innsjøer.

Stadig flere søker refusjon

I år har Refusjonsordningen mottatt 66 søknader fra 61 aktører som samlet har søkt om 2 706 931 kroner. Tre søkere har sendt inn mer enn én søknad. I 2016 mottok ordningen 40 søknader fra 40 aktører.

13 søknader ble ikke innvilget. Dette skyldes først og fremst at søkerne har søkt om refusjon for utgifter til transport av frivillige, innkjøp av premier eller administrasjon, og dette er kostnader som ikke dekkes av ordningen.

– Det er meget bra at stadig flere søker refusjon, men det er dessverre en del søkere som misforstår Refusjonsordningen eller blander ordningen sammen med andre ordninger. Vi har blant annet mottatt flere søknader om utbetaling av kr. 100 per sekk, forteller daglig leder Lise Gulbransen.

Én søknad ligger fortsatt til behandling.

Over 650 tonn avfall

Årets utbetalinger dekker kostnadene til håndtering av 654 tonn herreløst marint avfall. I 2016 dekket ordningen håndteringen av 130 tonn avfall.

Hvem benytter Refusjonsordningen?

Kommuner, avfallsselskap, Skjærgårdstjenesten, friluftsråd, dykkerklubber, frivillige lag/foreninger og privatpersoner utgjør søkermassen til Refusjonsordningen, og det er avfallsbransjen som dominerer.

– Avfallsselskapene spiller en helt sentral rolle i kampen mot marin forsøpling, og på sikt er det ønskelig at bransjen legger til rette for gratis transport og mottak av marint avfall over hele Norge, sier Gulbransen.

Foto: Hold Norge Rent

Styringsgruppen

Styringsgruppen for refusjonsordningen har bestått av følgende personer:

Lise Keilty Gulbransen (HNR) – leder
Christine Sørensen (HNR) – prosjektmedarbeider
Kine Elisabeth Martinussen (Avfall Norge)
Monica Kleffelgård Hartviksen (LAS)
Tom Sørum (Oslofjordens Friluftsråd)

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord