Til kamp for et rent hav

Årets landsmøte i Norges Fiskarlag satte fokus på miljø og vedtok en omfattende handlingsplan mot forurensning og forsøpling av havet.

Foto: Hold Norge Rent

Norske fiskere ønsker å bidra til et renere hav og går nå til kamp på bred front.

Erklæring mot marint avfall

Norges Fiskarlag har vært engasjert i arbeidet mot marin forsøpling i lengre tid og signerte blant annet nylig en felles erklæring mot marint avfall sammen med fiskeriorganisasjoner på Island og i Russland,

Utgangspunktet for erklæringen er fiskeriorganisasjonenes deltakelse i MARP.

Landsmøtevedtak for et rent hav

Under årets landsmøte gjorde Fiskarlaget et enstemmig vedtak som blant annet inkluderer følgende tiltak:

– Sikre trygg sjømat ved å forebygge utslipp av miljøgifter og annen skadelig forurensning
– Legge bedre til rette for opprydding og avfallshåndtering i sjøen og i strandsonen
– Sikre en velfungerende avfallshåndtering i havnene
– Etablere gode retur- og produsentansvarsordninger for utrangert fiskeutstyr og annet avfall
– Hindre forsøpling fra fiskerinæringa i samsvar med fiskeriorganisasjonenes felles erklæring mot marint avfall

Les hele vedtaket: Rent hav

– Dette er et viktig vedtak som Hold Norge Rent ønsker velkommen. Vedtaket er et sterkt signal om norske fiskeres ønske om å ta grep om både egne og andres utfordringer knyttet til forurensning og forsøpling, sier daglig leder Lise Gulbransen.

Fartøyplakat

Som et ledd i kampen for et rent hav, utarbeider Fiskarlaget også en fartøyplakat som skal inneholde følgende påminnelser:

Slik reduserer du marint avfall:

Meld fra om tapt redskap til Kystvakten
Bring alt avfall til land

Målet er å skape økt bevissthet om marin forsøpling hos mannskap om bord i fiskefartøyene.

Foto: Hold Norge Rent

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord