Snart kommer årets rydderapport

Har du registrert årets ryddeaksjoner og tilhørende data i Ryddeportalen? Hvis ikke, er tiden for å gjøre dette kommet.

Det er snart november, og årets strandrydderapport skal skrives. Denne rapporten baseres på informasjon og tall fra Ryddeportalen og inkluderer en oppsummering av ryddeåret i Norge, en presentasjon av statistikk fra årets ryddeaksjoner og en analyse av dataen som er registrert i portalen.

I 2017 vil strandrydderapporten fokusere både på rydding langs kysten på strender, øyer, holmer og havbunnen og på rydding i innlandet langs vassdrag og innsjøer.

– Vi nærmer oss 1 800 ryddeaksjoner og 500 tonn innsamlet avfall, og jeg håper mange i tillegg har tatt seg tid til å registrere funn, sier prosjektleder Malin Jacob som er ansvarlig for Hold Norge Rents årlige strandrydderapport.

Registrering av funn danner grunnlaget for å identifisere kilder og årsaker til forsøpling, ansvarliggjøre kildene, identifisere løsninger og implementere tiltak som forebygger forsøpling.

Ryddeaksjoner og tilhørende data kan selvsagt registreres i Ryddeportalen året rundt, men data som skal være med i statistikken og analysen i 2017-rapporten, må være registrert innen 1. november.

– Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra til å forebygge marin forsøpling, til å ta seg tid til å registrere funn i Ryddeportalen, og hvis man ikke har tid til å registrere alt, kan man begrense registreringen til skjema for topp 12 funn, forteller Jacob.

Lenke til portalen: Ryddeportalen

Bilde: Prosjektleder Malin Jacob vil vite hva frivillige ryddere har funnet langs kysten på strender, øyer, holmer og havbunnen og i innlandet langs vassdrag og innsjøer i løpet av året som er gått.
Foto: Lise Keilty Gulbransen

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord