Vis grill- og bålvett!

Fredag 15. september oppheves bålforbudet, men vi må likevel vise grill- og bålvett. Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent oppfordrer alle til å følge våre grill- og bålvettregler for sporløs grilling og bålbrenning i skog og mark så vel som på fjellet og langs kysten.

Foto: Flips Stava

Grilling og bålbrenning i naturen kan skade flora og fauna, forårsake skog- og lyngbranner og føre til forsøpling. Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent har derfor laget grill- og bålvettregler som skal motivere til sporløs grilling og bålbrenning.

– Vi oppfordrer alle til å komme seg ut og nyte høsten, men vi ønsker samtidig å minne om regelen om sporløs ferdsel som handler om å ta vare på naturen. Grill- og bålvettreglene er enkle råd til hvordan vi kan forebygge skader på mennesker, dyrelivet og miljøet når vi skal gjøre opp ild ute, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

I følge Hold Norge Rents data utgjør forbruksavfall 45 % av det marine avfallet langs Norges kyst, og dette støttes av data fra Nordisk strandryddedag 2017. Rester etter grilling og kos ved bålet utgjør en av kildene til disse forsøplingsproblemer. Foreløpig har vi ikke tall for innlandet, men dette vil Hold Norge Rent kunne si mer om når årets kartlegging av vassdrag og innsjøer er gjennomført.

– Vi håper våre grill- og bålvettregler vil inspirere til forsvarlig og miljøvennlig grilling og bålbrenning, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

 

GRILL- OG BÅLVETTREGLER

 

Foto: Hold Norge Rent

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord