Slik blir du kvitt båtvraket ditt

Fra 1. oktober kan alle som har båtvrak under 15 fot og uten innenbordsmotor, levere disse gratis til kommunen og få 1 000 kroner utbetalt.

Foto: Astri Kløvstad (Kretsløpet)

Billigere å levere fra seg båtvrak

En stor del av avfall og utslipp av miljøgifter langs kysten stammer fra tusenvis av kasserte fritidsbåter. En ny tilskuddsordning sørger nå for at det fra 1. oktober blir billigere å levere inn båtvrak.

Nå må du ikke lenger betale for å levere inn små fritidsbåter. Tvert imot får du nå utbetalt 1 000 kroner når du leverer båten inn til et mottak.

Kajakker, joller, kanoer, ribber og alle andre båter under 15 fot og uten innenbordsmotor kan leveres til kommunen. Større båter opp til 49,2 fot kan leveres til egne anlegg, og det er gratis å levere større båter opp til 1,1 tonn.

– Dumping av båter fører til at båtene etter hvert brytes ned til mikroplast og spredning av miljøgifter i havet. Med den nye ordningen blir det færre båter på avveie, fordi båtene leveres inn og gjenvinnes, sier Ole Thomas Thommesen i Miljødirektoratet.

Håper færre båter blir dumpet

Hold Norge Rent rydder både langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer, og foreningen ser i praksis miljøproblemene som forlatte båtvrak fører til rundt om i landet. For Hold Norge Rent er gratis innlevering av kasserte fritidsbåter en etterlengtet ordning.

– Vi håper denne ordningen vil bidra til at flere båteiere leverer inn båter som skal kasseres, til godkjent mottak, og at færre båter blir etterlatt eller dumpet i sjøen, sier Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

I ordningen er det også lagt opp til at alle båteiere får 1 000 kroner i vrakpant. Hold Norge Rent tror dette kan være en ekstra motivasjon for båteierne, men Gulbransen understreker at det blir svært viktig å være årvåken ved håndheving av ordningen for å avdekke og unngå kriminalitet.

– For øvrig har vi også fremdeles en stor utfordring med hensyn til opprydding av alle fritidsbåtene som allerede er på avveie i naturen. Dette vil koste samfunnet store beløp i årene fremover, sier Gulbransen.

Slik blir du kvitt båtvraket

For å gjøre det enkelt for båteiere er det på plass en informasjonsløsning for å finne mottak og system for utbetaling av vrakpanten.

– På sortere.no finner du raskt ut hvor du kan levere kasserte fritidsbåter, og der vil alle kommuner kunne legge ut sine mottak så fort de er klare, sier ansvarlig for sortere.no, Sylvelin Aadland i stiftelsen LOOP.

På sortere.no vil du også finne oversikt over private mottak som tar i mot større fritidsbåter opp til 15 meter.

Slik gjør du om du skal kvitte deg med båten din:

Les mer om ordningen her: Kasserte fritidsbåter