Tilskuddsordning for kasserte fritidsbåter

13. juli 2017FaktaForebygging

Miljødirektoratet har utlyst tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter. Kommuner, interkommunale avfallsselskap og godkjente anlegg kan søke om tilskudd. Søknadsfristen 1. november.

Foto: baatsans.no

Tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter skal bidra til forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter og stimulere til økt materialgjenvinning, samt forebygge at kasserte fritidsbåter kommer på avveie.

Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede dumpede og hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge

Interkommunale avfallsselskap, kommuner og godkjente anlegg kan søke om tilskudd. Tilskuddet skal dekke hele eller deler av kostnadene for transport, mottak, miljøsanering og behandling av båtene, og det er utarbeidet to ulike bestemmelser for ordningen. Bestemmelsene inkluderer blant annet avgrensninger av hvilke fritidsbåter som faller inn under ordningen, tildelingskriterier, krav til forhåndsgodkjenning, krav til søknad og dokumentasjon og satser for tilskuddet.

Les mer: Tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter

Kommuner og interkommunale avfallsselskap må legge ut informasjon om sine mottakssteder på www.sortere.no.