Hold Norge Rents årsrapport for 2016

I 2016 fortsatte Hold Norge Rent å prioritere arbeidet mot marin forsøpling. Aktivitetsnivået var høyt gjennom hele året, og foreningen kan vise til gode resultater.

Bilde: Takk til Stormberg og Sparebankstiftelsen DNB for ryddedressene.
Foto: Kenneth Williams/JS Norge

 

En gave fra Sparebankstiftelsen DNB la tidlig grunnlaget for et større handlingsrom, men foreningens begrensede administrative og økonomiske rammebetingelser fortsatte å prege virksomheten.

Hold Norge Rent var prosjektfinansiert i 2016, og prosjektene utgjør derfor foreningens hovedaktivitet gjennom året. Hvert år engasjerer Hold Norge Rent tusenvis av frivillige i arbeidet for å rydde herreløst avfall, og tilrettelegging og service for frivillige som rydder har også i 2016 hatt meget høy prioritet. I tillegg har informasjonsvirksomhet og organisasjonsutvikling stått i fokus.

Marin forsøpling står høyt på agendaen i Norge, og økte offentlige bevilgninger har gitt dette arbeidet langt bedre rammebetingelser. Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling har vært avgjørende for Hold Norge Rents mulighet til å gjøre en innsats på feltet, og etableringen av refusjonsordningen for marint avfall har løst en av våre største utfordringer i tilknytting til opprydding av marint avfall. Nå kan avfallsbransjen få refundert utgifter til transport, mottak og behandling av herreløst marint avfall, og dermed ligger alt til rette for økt oppryddingsinnsats i årene fremover.

– Vi takker våre sponsorer, medlemmer og samarbeidspartnere for støtten og samarbeidet i 2016, og vi takker spesielt de tusenvis av frivillige som bidrar til kampen mot forsøpling gjennom å rydde strender, holmer, øyer og havbunnen langs kysten, samt i innlandet langs bekker, vassdrag, innsjøer, stier m.m., sier daglig leder Lise Gulbransen.

Les mer: Hold Norge Rents årsrapport for 2016