Tiltak mot marin forsøpling

6. juni 2017Marin forsøpling

WWF Verdens naturfond, Greenpeace Norge, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Oslofjordens Friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund og Hold Norge Rent er samlet i kampen mot marin forsøpling.

Foto: Lise Keilty Gulbransen

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad påvirker Norge som kystnasjon. WWF Verdens naturfond, Greenpeace Norge, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Oslofjordens Friluftsråd, Friluftsrådenes Landsforbund og Hold Norge Rent har nå valgt å samles om et knippe prioriterte anbefalinger til tiltak mot marin forsøpling.

Marin forsøpling må bekjempes gjennom en kombinasjon av internasjonalt samarbeid, global innsats og konkrete tiltak på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Både forebygging og opprydding må prioriteres høyt i årene fremover, men selv om opprydding er viktig, må samfunnets primære mål være å forebygge forsøpling generelt og marin forsøpling spesielt.

Vi berømmer både storting og regjering for fokuset på og innsatsen mot marin forsøpling hittil, og vi er særlig glade for lederrollen som Norge har tatt internasjonalt. Med bakgrunn i vår samlede kunnskap, kompetanse og erfaring på feltet, har vi samlet oss om de tiltakene som vi anbefaler at prioriteres i tiden fremover.

Les mer: Tiltak mot marin forsøpling

Dette dokumentet er sendt til klima- og miljøminister Vidar Helgesen, utenriksminister Børge Brende, fiskeriminister Per Sandberg og Stortingets energi- og miljøkomite, og vi inviterer med dette til videre dialog og samarbeid med utgangspunkt i anbefalingene i dokumentet.

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord