Norge trapper opp innsatsen mot marin forsøpling

Samtidig som Miljødirektoratet fordeler årets tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling, foreslår Regjeringen en ekstra bevilgning til dette arbeidet i revidert nasjonalbudsjett.

I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av 35 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling, og nå har Miljødirektoratet fordelt midlene.

I forrige uke ble det også klart at Regjeringen foreslår ytterligere sju millioner kroner til arbeidet mot marin forsøpling i revidert nasjonalbudsjett.

Rekordmange søkere

I år mottok Miljødirektoratet hele 206 søknader om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling, mens det i fjor kom inn 70 søknader. Til sammen ble det søkt om over 200 millioner kroner, og mange gode tiltak får dessverre avslag på søknaden.

20 millioner går til strandryddeprosjekter, seks millioner går til pilotprosjekter på miljøvennlig båtvask og ni millioner går til kartlegging, forebyggende arbeid og holdningsskapende tiltak.

Se hele listen over prosjekter som får støtte: Disse får ryddestøtte i 2017

Sju millioner i revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en bevilgning på ytterligere sju millioner kroner til arbeidet mot marin forsøpling.

Midlene skal blant annet gå til en opptrapping av prosjektet «Fishing for Litter». I tillegg foreslår Regjeringen en bevilgning på én million kroner i driftsstøtte til Hold Norge Rent.

– Dette er svært gledelig. Mange års kamp for å få på plass et anstendig og forsvarlig driftstilskudd til Hold Norge Rent har endelig gitt resultater. Vi er svært takknemlige, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen.

Mer informasjon om Fishing for Litter: Fiskere i gang med å rydde søppel til havs

100 millioner til internasjonalt arbeid

Norge har også tatt en lederrolle i arbeidet mot marin forsøpling internasjonalt, og tidligere i år satte Regjeringen av 100 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast.

Fikk du/dere ikke støtte?

Fikk du/dere avslag på søknaden? Fortvil ikke! Det finnes en rekke andre muligheter: Tilskuddsordninger

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord