20 000 frivillige til kamp mot marin forsøpling

Startskuddet for Nordens første kollektive ryddedugnad går på Norsk Maritimt Museum tirsdag 2. mai, og her i Norge har over 20 000 frivillige allerede meldt seg på.

Nordisk strandryddedag 2017 åpnes tirsdag 2. mai av Norges klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, og leder for FNs miljøprogram (UNEP), Erik Solheim.

Åpningsarrangementet finner sted på Norsk Maritimt Museum i Oslo, gjennomføres i samarbeid med Skjærgårdstjenesten og er støttet av Ragn-Sells.

Se programmet mer informasjon om åpningsarrangementet: Program åpning Nordisk strandryddedag 2017

Bilde: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen
Foto: Klima- og miljødepartementet

Nordisk strandryddedag lørdag 6. mai 2017

Sammen løfter Hold Danmark Rent, Pidä Saaristo Siistinä ry (Finland), Ringrás (Færøyene), Landvernd (Island), Håll Sverige Rent og Hold Norge Rent kampen mot marin forsøpling opp på et nordisk nivå gjennom Nordisk strandryddedag 6. mai 2017.

– Vårt mål er blant annet økt bevissthet om marin forsøpling som miljøproblem og økt mobilisering til opprydding over hele Norden, forteller daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen, som også er nordisk prosjektleder for Nordisk strandryddedag 2017 og initiativtaker til samarbeidet.

Bilde: Daglig leder Lise Keilty Gulbransen
Foto: Nils Egil Bygdevoll

Rydder også i innlandet

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad, og i år forventer Hold Norge Rent flere deltakere enn noensinne.

Målet er å mobiliserer minst 25 000 frivillige i løpet av årets dugnad som både finner sted langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer så vel som i skog og mark.

Strandryddeuken 2. – 7. mai

I Norge er Nordisk strandryddedag en del av strandryddeuken 2. – 7. mai, men årets ryddesesong startet allerede i begynnelsen av februar flere steder i landet.

Tusenvis av frivillige har allerede vært ute og ryddet, og hittil har over 20 000 frivillige meldt seg på i kampen mot marin forsøpling.

Alle står fritt til å bestemme dato for egen ryddeaksjon. Hvis det ikke passer å rydde nå, kan man velge å rydde ved en senere anledning.

1 000 tonn marint avfall

– På nordisk nivå har vi som mål å mobilisere minst 65 000 frivillige og samle inn minst 1 000 tonn marint avfall, forteller Gulbransen.

Nordisk ministerråd

Nordisk strandryddedag 2017 gjennomføres med støtte fra Nordisk ministerråd som også møtes på Norsk Maritimt Museum tirsdag 2. mai.

Nordens miljøministre samles i Oslo, og marin forsøpling er et av hovedtemaene under møtet. Ta kontakt med Klima- og miljødepartementet for mer informasjon.