Vi rydder før fuglene kommer

Snart vender fuglene tilbake fra varmere strøk og hekketiden starter, men vinterstormene har tatt med seg uønskede gaver fra fjern og nær. Og nå skal vi ut og rydde før fuglene kommer.

På verdensbasis dør minst en million sjøfugl årlig på grunn av marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv.

I senere år har vi sett flere bilder av sjøfugl som bygger reder av garnrester eller fôrer ungene sine med plastbiter. Marin forsøpling utsetter fuglene for store lidelser. De sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjoner.

Opprydding før hekketiden

Prosjektet «Før fuglene kommer» har som mål å rydde viktige hekkeområder for marin forsøpling før hekketiden starter og før ferdselsforbudet trer i kraft.

– Som mange fuglevenner har påpekt er det en utfordring at Strandryddedagen er lagt midt i hekkesesongen. Dette er selvsagt en problematisk. Fuglene er spesielt sårbare i eggleggings- og rugefase, sier prosjektleder for Før fuglene kommer, Malin Jacob.

«Før fuglene kommer» skal supplere Strandryddedagen. Opprydding før fuglene kommer tilbake er et effektivt tiltak som bidrar til å redusere mengden marint avfall i viktige hekkeområder, samt løse utfordringene knyttet til rydding i disse områdene.

Samarbeidsprosjekt

«Før fuglene kommer» ble etablert av Marinreparatørene i 2015. I 2016 fikk prosjektet støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og ble videreført som en pilot i regi av Hold Norge Rent sammen med en rekke samarbeidspartnere. I år etableres prosjektet som en nasjonal dugnad med tilskudd fra Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn, Oslofjordens Friluftsråd, Runde MiljøsenterRyfylke Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten, MarinreparatøreneNorsk Ornitologisk Forening, Kystlotteriet, Våre Strender, Sea Sick Fish og Norges Padleforbund deltar i Før fuglene kommer 2017.

– Før fuglene kommer er et stort samarbeidsprosjekt, og vi hadde ikke klart dette uten våre fantastiske partnere, sier Jacob.

Program for Før fuglene kommer 2017

Før fuglene kommer 2017 starter fredag 10. mars ved Norges sydligste fuglefjell på Runde.

Ryddeaksjon på Runde – fredag 10. mars kl. 09.00-13.30
I samarbeid med Runde Miljøsenter inviterer Hold Norge Rent 47 skoleungdom fra Bergsøy barneskole til foredrag og ryddeaksjon. Elevene har hatt et prosjekt om plast, mikroplast og marin forsøpling på skolen, og sammen skal vi snakke om hva kildene til avfallet kan være. Er det fra fiskeri, er det fra Asia eller er det fra meg?

Åpningsarrangement på Runde – lørdag 11. mars kl. 12.00-17.00
Ordfører i Herøy kommune, Arnulf Goksøyr, åpner Før fuglene kommer 2017. Deretter inviterer Runde Miljøsenter og Hold Norge Rent til foredrag og ryddedugnad i fjæra på Runde. Lokalpolitikere, forskere. lokalbefolkningen m.fl. inviteres til å delta.

Bilde: Marin forsøpling på Runde
Foto: Malin Jacob

 

Ryddeaksjon i Arendal – lørdag 18. mars, kl. 10.00-17.00
Våre Strender i Arendal inviterer til ryddeaksjon i fuglereservatene i unike Raet nasjonalpark. Arrangementet er åpent for alle.

Ryddeaksjon i Fredrikstad – fredag 24. mars
Kystlotteriet, Naturvernforbundet i Østfold, Skjærgårdstjenesten, Hold Norge Rent og Norsk Ornitologisk Forening i Fredrikstad inviterer til ryddeaksjon på Kråkerø-holmene utenfor Fredrikstad.

Ryddeaksjon i Drøbak – lørdag 25. mars
Oslofjordens Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening, Skjærgårdstjenesten, Hold Norge Rent og Drøbak kajakklubb rydder fuglereservatene Småskjær og Storskjær. Deltakelse på denne aksjonen krever egentransport i kajakk.

Ryddeaksjon i Stavanger – lørdag 25. mars kl. 09.00-14.00
Dette er et samarbeid mellom Sea Sick Fish, Statens naturoppsyn, Ryfylke Friluftsråd og Hold Norge Rent. Dagen starter foredrag i sentrum av Stavanger. Deretter går turen ut med båt til fuglereservatene utenfor Stavanger.

Ryddeaksjon på Steilene, Nesodden – søndag 26. mars kl. 11.00-15.00
Nesodden Kajakklubb, Nesodden Ornitologiske Forening, Hold Norge Rent og Marinreparatørene arrangerer vårens store ryddeaksjon spesielt rettet mot sjøfugl: Før fuglene kommer. Oppmøte på Alvern brygge senest kl 1100 til en rask briefing før Undine setter deg over til fuglereservatet Knerten eller Storsteila.

Ryddeaksjoner i Fredrikstad – fredag 31. mars kl. 10.00-14.00
400 ungdommer fra Glemmen videregående skole blir med Kystlotteriet og Naturvernforbundet i Østfold for å rydde ulike steder i hele Fredrikstad.

Før fuglene kommer 2017 er støttet av Miljødirektoratet og Sparebankstiftelsen DNB.

Foto: Helge Norås

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord