Disse får kr. 862 000 i refusjon!

Ni avfallsselskap, tre kommuner, tre skjærgårdstjenester, en privat bedrift, ti dykkeklubber, fem frivillige lag/foreninger og fire privatpersoner mottar refusjon for utgifter til håndtering av marint avfall i 2016.

Foto: Lofoten Avfallsselskap

Refusjonsordningen for herreløst marint avfall finansieres av Miljødirektoratet og administreres av Hold Norge Rent. Ordningen skal stimulere til økt rydding av marin forsøpling og sikre at aktører som bidrar til opprydding, ikke sitter igjen med regningen for transport og innlevering av avfallet.

Alle som hadde utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall i 2016, kunne søke om refusjon for disse utgiftene. Ordningen gjaldt også for opprydding langs vassdrag og innsjøer.

Dobbelt så mange søknader som i 2015

Hold Norge Rent mottok 40 søknader om refusjon, og 37 av disse søknadene ble innvilget. Søkerne mottar kr. 862 840 i utgiftsrefusjon for transport og/eller innlevering/behandling av herreløst marint avfall.

Antallet søknader er mer enn doblet sammenliknet med 2015, og det utbetales også dobbelt så mye i refusjon i år. Totalt har mottakerne ryddet 292 km og samlet inn 130 tonn avfall.

Opprydding er kostnadskrevende

Marin forsøpling er ikke bare skadelig for miljøet og en trussel for dyrelivet, men dette er også et miljøproblem som påfører samfunnet store kostnader.

– Gjennomsnittsprisen for håndtering av avfallet er kr. 15 per kilo, forteller prosjektleder Mari Mo Osterheider.

hamningberg_september-2016_foto_roar-olsen_1

Foto: Roar Olsen (Hamningberg september 2016)

Avfallsselskapenes rolle

Refusjonsordningen skal også stimulere både offentlige og private avfallsselskap til å hente, transportere, ta imot og behandle marint avfall vederlagsfritt.

– Frivillige som rydder og profesjonelle som kan ta hånd om avfallet, er per i dag våre viktigste verktøy i kampen mot marin forsøpling, sier direktør for bærekraft i Ragn-Sells, Cecilie Lind.

Avfallsselskapene spiller en helt sentral rolle i kampen mot marin forsøpling, og på sikt er det ønskelig at bransjen legger til rette for gratis transport og mottak av marint avfall over hele Norge.

– Det må legges til rette for at frivillige ryddere enkelt og kostnadsfritt kan kvitte seg med det marine avfallet på en forsvarlig måte, sier Osterheider.

Refusjonsordningen må videreføres

I 2015 ble refusjonsordningen innført som en prøveordning under Avfall Norges prosjektledelse. I år ble ordningen videreført under Hold Norge Rents ledelse, og vi håper ordningen blir permanent fra 2017.

En permanent og forutsigbar refusjonsordning for herreløst marint avfall er avgjørende for økt innsats mot marin forsøpling i Norge.

– Refusjonsordningen bidrar til at både frivillige og profesjonelle får dekket sine utgifter og er dermed et viktig insitament for å opprettholde og øke oppryddingen i marin forsøpling, sier Lind.

Oversikt over mottakerne

disse-far-refusjon

Styringsgruppen

Styringsgruppen for refusjonsordningen har bestått av følgende personer:

Lise Keilty Gulbransen (HNR) – leder
Mari Mo Osterheider (HNR) – prosjektleder
Malin Granlund (Avfall Norge)
Monica Kleffelgård Hartviksen (LAS)
Tom Sørum (Oslofjordens Friluftsråd)

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord