Ryddepakker

Som et ledd i Hold Norges arbeid for å forebygge forsøpling og engasjere frivillige til opprydding, utvikler og distribuerer vi ryddepakker med tilskudd fra Plastreturs Miljøprosjekt.

Foto: Lise Keilty Gulbransen

Økt turisme og friluftsliv fører dessverre med seg forsøpling, og forsøpling av naturen er et økende problem i Norge. Hold Norge Rent har derfor som mål å trappe opp og utvide den frivillige innsatsen mot forsøpling. Samtidig ønsker vi å forebygge forsøpling gjennom å tilrettelegge for enkel avfallshåndtering når folk ferdes i naturen.

– Vi skal både forebygge og rydde opp avfall på avveie, og et ledd i dette arbeidet er utvikling og distribusjon av ryddepakker, forteller prosjektleder Mari Mo Osterheider.

Målet for Hold Norge Rents ryddepakker er å bidra til sporløs ferdsel i norsk natur. Ryddepakkene skal både skape større bevissthet rundt forsøpling og motivere til økt innsats mot avfall på avveie.

– Pakkene skal gjøre det enkelt å samle og ta med eget avfall hjem, men de skal også inspirere folk til å plukke opp andres avfall underveis, sier Osterheider.

Ryddepakkene skal plasseres ut der folk ferdes og ferierer som for eksempel på kysledhytter, rorbuer, fjellstuer, markahytter, turisthytter og i ferieboliger.

Prosjektdeltakere

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NOVASOL, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, DNT Oslo og Oslofjordens Friluftsråd, og ryddepakkene skal gjøres tilgjengelig i samarbeid med disse aktørene.

– Vi er svært glade for å ha med et bredt spekter av sentrale aktører i dette prosjektet. Det vil være helt avgjørende for å lykkes, sier Osterheider.

Ryddepakkenes innhold

Ryddepakkene er under utvikling, og innholdet defineres i samarbeid med prosjektdeltakerne.

Pakkene skal først og fremst bestå av små avfallsposer som det er enkelt å ta med seg når man ferdes i naturen, samt informasjonsmateriell som skal opplyse og engasjere.

Ønsker du/dere å delta i prosjektet?

Hold Norge Rent vil gjerne ha med flere aktører på dette prosjektet, og vi oppfordrer alle som er interessert til å ta kontakt.

Forespørsler om å delta i prosjektet eller ønsker om mer informasjon rettes til prosjektleder Mari Mo Osterheider på mari.osterheider@avfallnorge.no.

 

forsopling_krokskogen_foto_lise-keilty-gulbransen

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord