Ikke kast Q-tips i do!

10 % av Norges befolkning kaster bomullspinner i do, og mange av disse skylles etter hvert opp på våre strender både langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer.

Foto: Lise Keilty Gulbransen

19. november er verdens toalettdag, og dette markerer Hold Norge Rent, Norsk Vann og NITO med en nasjonal dovettkampanje.

Når toalettene brukes som avfallsbøtte, fører dette til tette avløpsledninger, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, økte rotteplager og forurensning av naturen, men det fører til også til marin forsøpling.

Dovett og marin forsøpling

Norge har gode toalettforhold, og avløpsvannet blir renset før det slippes ut i naturen. Men mange av oss mangler dessverre dovett og bruker fortsatt toalettet som avfallsbøtte, og de fleste er nok ikke klar over konsekvensene.

I Norge er sanitæravfall en av hovedkildene til marin forsøpling, og bomullspinner er en av verstingene. Hvert år finner frivillige ryddere her til lands store mengder sanitæravfall, og et av ryddernes hyppigste funn er bomullspinner eller såkalte Q-tips.

Avfallsbøtte på badet

– Vi må vise mer dovett her til lands. Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal i do. Alt annet søppel som oppstår på badet skal håndteres som avfall, sier direktør for Norsk Vann, Toril Hofshagen.

Q-tips, våtservietter, tanntråd, engangshøvler, kondomer, tamponger og engangslinser, samt emballasje fra kondomer, tamponger og engangslinser og alt annet søppel som oppstår på badet, er avfall og skal håndteres som avfall. Ingenting skal kastes i toalettet. Husk også at legemiddelrester skal leveres på apoteket.

– Løsningen er enkel. Bruk avfallsbøtte på badet, oppfordrer daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Matrester og fett skal heller ikke kastes i do. Dette tiltrekker seg rotter.

Vi må begynne med oss selv

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad berører Norge som kystnasjon. Mye av avfallet som havner langs Norges kyst kommer langveisfra, men mange av kildene er også norske, og en av disse er vårt eget sanitæravfall.

– I kampen mot marin forsøpling må vi feie for egen dør, og et viktig steg på veien er å ikke kaste avfall i toalettet, sier Gulbransen.

Plastreturs Miljøprosjekt

Hold Norge Rents dovettkampanje er støttet av Plastreturs Miljøprosjekt, Norsk Vann, Bergen kommune, Drammen kommune og Trondheim kommune og gjennomføres i samarbeid med Norsk Vann og deres medlemmer over hele landet.

Kampanjen gjennomføres også i samarbeid med NITO – Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon.