Strandrydderapporten 2016: Nytt rekordår for strandrydding i Norge

Norge er på ryddetoppen i Europa, og med 1 364 ryddeaksjoner er 2016 nok et rekordår for strandrydding i Norge.

Foto: Jørgen Rugelbak

For sjette år på rad har tusenvis av frivillige over hele Norge gjort en formidabel innsats for miljøet gjennom rydding av strender og havbunn både langs kysten og i innlandet. Også i 2016 har Norges største kollektive ryddedugnad nådd nye høyder.

Les rapporten: Strandrydderapporten 2016
Last ned PDF: Strandrydderapporten 2016

 

– Frivillige ryddere har gjennomført 1 364 ryddeaksjoner, ryddet 869 kilometer og samlet inn 377 tonn marint avfall, forteller prosjektleder for Strandryddedagen, Malin Jacob.

Avfallsselskaper spiller en helt sentral rolle i forbindelse med opprydding av marint avfall, og Hold Norge Rent samarbeider blant annet tett med gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells, som også er hovedsponsor for Strandryddedagen. Vi er begge svært fornøyde med både deltakelsen og fangsten.

Antallet ryddeaksjoner har økt med hele 60 % sammenliknet med 2015. Mengde innsamlet avfall har økt med 50 %, og antall meter ryddet har økt med 43 %.

«Strandrydderne i 2016 har ryddet kystlinje tilsvarende avstanden
mellom Oslo og Bergen og tilbake

 

Nord-Norge er best
Det ryddes i alle fylker, men nok en gang er det Nord-Norge som kan vise til flest ryddeaksjoner. I våre tre nordligste fylker ble det gjennomført hele 507 aksjoner. Dette er en økning på nesten 100 % sammenliknet ned 2015.

fordeling-landsdel-2016

Tabell: Antall ryddeaksjoner per landsdel

Strandrydding er effektivt
Forsøpling i havet truer både dyr og mennesker. Samtidig er forsøpling negativt for friluftsliv og turisme og påfører samfunnet store kostnader både i forbindelse med materielle skader og i tilknytting til opprydding.

– Regelmessig og kontinuerlig strandrydding er et meget effektivt tiltak både for å fjerne avfall før det havner i havet og for å plukke opp avfall før det føres tilbake ut på havet, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Jo oftere det ryddes, jo mer marint avfall vil fanges opp, og Hold Norge Rent jobber systematisk med å legge til rette for mer rydding i Norge.

«Frivilliges timer lagt ned i strandrydding i 2016
tilsvarer over 15 årsverk

 

Nytt i 2016
I år har Hold Norge Rent innført flere nye aktiviteter, og blant disse er prosjektet Før fuglene kommer støttet av Sparebankstiftelsen DNB og kampanjen Hold høsten ren støttet av Miljødirektoratet.

Før fuglene kommer er et pilotprosjekt som ble gjennomført i Oslofjorden. Prosjektet skal sørge for opprydding før fuglenes hekketid begynner og ferdselsforbudet trer i kraft. Hold høsten ren skal mobilisere til en ny runde med ryddeaksjoner før vinteren setter inn.

– 116 frivillige deltok på Før fuglene kommer, og disse samlet inn 400 kilo marint avfall fra fuglereservater i Oslofjorden. Under Hold høsten ren gjennomført 800 frivillige 70 ryddeaksjoner i 15 fylker, forteller Jacob.

Også nytt av året er muligheten til å melde inn forsøplede strender i Hold Norge Rents ryddeportal.

– Hittil er det meldt inn 58 forsøplede strender. Disse er fordelt på 15 fylker og 39 kommuner, sier Jacob.

Personlig forbruk størst blant kildene
For å få mer kunnskap om avfall på avveie i norsk natur, oppfordrer Hold Norge Rent de frivillige til å registrere avfallet som samles inn, i Hold Norge Rents ryddeportal.

For sjette året på rad er det uidentifiserbare plastbiter som topper funnlisten. Andre gjengangere som også ligger på topp ti, er tau, drikkeflasker, isopor, korker, bomullspinner, pakkebånd og strips.

– Personlig forbruk, fiskeri, bygg- og anleggsvirksomhet og sanitæravfall antas å være hovedkildene til det marine avfallet som samles inn av frivillige i Norge, sier Jacob.

Personlig forbruk antas å være kilden til 45 % av det marine avfallet som er samlet inn i år, mens hele 42 % ser ut til å være fiskerirelatert. Dette inkluderer havbruk og fritidsfiske, og en mulig forklaring er overvekten av aksjoner i Nord-Norge.

– Over 76 prosent av funnene er plast. Plastpartikler eller mikroplast kan være helseskadelige og er en kilde til opptak av miljøgifter i organismer. Dessverre er det allerede påvist mikroplast i en lang rekke arter og i flere typer mat. Forskere har funnet mikroplast i plankton, koraller, skjell, skalldyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, sier direktør for bærekraft hos Ragn-Sells, Cecilie Lind.

Les rapporten: Strandrydderapporten 2016
Last ned PDF: Strandrydderapporten 2016

 

Norge på ryddetoppen i Europa
Hold Norge Rent koordinerer også Norges deltakelse i Let’s Clean Up Europe som er Europas fellesdugnad mot forsøpling. I år fant denne dugnaden sted 6. – 8. mai.

Under årets Let’s Clean Up Europe gjennomførte en halv million frivillige 5 808 ryddeaksjoner. 22 land deltok, og Norge kom på tredjeplass. For tredje år på rad ble vi slått av Ungarn, og nykommer Sverige kom på andreplass.

2016-05-07-foto-www-faroutfocus-no-hans-petter-sorensen-ablunvika-husby-tomma-nesna-nordland

Foto: www.FarOutFocus.no – Hans Petter Sørensen

Strandrydderapporten 2016 er støttet av Miljødirektoratet.