Undervisningsopplegg om marin forsøpling

22. september 2016FaktaMarin forsøpling

Trenger du/dere et undervisningsopplegg om marin forsøpling? Sjekk ut Oslofjordens Friluftsråds nye opplegg!

Oslofjordens Friluftsråd har utarbeidet et undervisningsopplegg om marin forsøpling for skolens 7. og 10. trinn, og de inviterer skoler over hele landet til å ta i bruk opplegget.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i kompetansemål for 7. og 10. trinn innen naturfagets forskerspiren og mangfold i naturen, men opplegget trekker også inn elementer fra samfunnsfag og matematikk.

Opplegget består blant annet av egne hefter for elev og lærer, samt en kort film om marin forsøpling.

Undervisningsopplegg om marin forsøpling:

Lærerhefte

Elevhefte

Film om marin forsøpling

Marin forsøpling på 1-2-3

Sikkerhetsveileder

Powerpoint

Powerpoint med støttetekst

 

Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet og «Den naturlige skolesekken».