Vis ballongvett!

25. august 2016FaktaForebygging

Hold Norge Rent lanserer ballongvettregler. Stopp forsøplingen av norsk natur. #ikkjesleppan

Foto: Nordic Ocean Watch/Simen Knudsen

Ballonger, ballongrester, gavebånd og ballongfester er dessverre et vanlig syn i norsk natur, og på verdensbasis er ballonger som kommer på avveie, en omfattende og utbredt kilde til forsøpling.

Ballonger som kommer på avveie i naturen er et alvorlig problem. Ballongene og ballongrestene forurenser miljøet og kan påføre dyrelivet i havet og på land store skader, lidelse og død.

Ballonger på havet_foto_Leslie Rapp-Marine Photobank

Foto: Leslie Rapp/Marine Photobank

Ballonger på avveie i Norge

Dessverre er Hold Norge Rent ofte vitne til både planlagte ballongslipp og ballonger som kommer på avveie på grunn av mangel på kontroll eller dårlig sikring.

– Hold Norge Rent var nylig på Arendalsuka for å sette marin forsøpling på dagsorden. Der var det mange aktører som både pyntet med og delte ut ballonger, og vi ble dessverre vitne til utallige ballonger på avveie i Arendal, sier daglig leder Lise Gulbransen.

Frislipp av ballonger er fortsatt vanlig i Norge, og det ble blant annet gjennomført planlagte ballongslipp i tilknytting til markeringen av Friluftslivets år i 2015 og under årets Arctic Race of Norway.

– Vi forsøker å kontakte alle som gjennomfører planlagte ballongslipp i Norge for å orientere om konsekvensene av denne atferden. Da vi tok problemet opp med Kulturtanken/Rikskonsertene etter et frislipp i deres regi tidligere i sommer, ble de svært fortvilet og etterlyste både mer informasjon om problemet og ballongvettregler, forteller Gulbransen.

Hold Norge Rent tok utfordringen fra Kulturtanken/Rikskonsertene på alvor og begynte umiddelbart å se nærmere på hva som kan og bør gjøres for å hindre at ballonger kommer på avveie i norsk natur. Dette munnet ut i Hold Norge Rents ballongvettregler.

Ballonger og plastventiler_OSPAR_foto_Oslofjordens Friluftsråd_ny

Foto: OSPAR/Oslofjordens Friluftsråd

Hold Norge Rents ballongvettregler

Hold Norge Rent oppfordrer til forsvarlig bruk av ballonger, og lanserer nå følgende ballongvettregler:

  1. Slipp aldri ballonger fri utendørs, og send aldri ballonger opp i luften. Ballonger som slippes fri faller ned igjen og er en kilde til forsøpling.
  2. Unngå bruk av heliumballonger. Disse stiger fort til værs og kommer lettere på avveie. Til slutt faller heliumballongene ned og forsøpler.
  3. Nedbrytbare lateksballonger må heller ikke komme på avveie i naturen. Disse ballongene bruker også tid på å bryte ned og er derfor også en kilde til forsøpling og en fare for dyrelivet.
  4. Pynt gjerne med ballonger, men pass alltid på at ballongene er forsvarlig festet og ikke kommer på avveie. Rydd opp og kast alltid ballongene i restavfallet etter bruk.
  5. Alternativer til ballongslipp: blås bobler, heng opp lykter, tenn lys, pynt med flagg, pynt med girlandere, del ut blomster eller plant et tre.

Ballongrester i naturen_foto_Lise Keilty Gulbransen

Foto: Lise Keilty Gulbransen

Last ned Hold Norge Rents ballongvettregler: Ballongvettregler

Mer informasjon om ballonger som kilde til forsøpling: Balloons Blow