Ny rapport om marin forsøpling fra SALT

Les SALTs nye og svært nyttige oppslagsverk om marin forsøpling.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har SALT utarbeidet rapporten «Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak of behov». Rapporten er bestilt av sekretariatet som utreder et mulig oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen.

«Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak og behov» er et detaljert og svært nyttig oppslagsverk som gir en solid innføring i arbeidet med marin forsøpling i Norge.

I rapporten oppsummeres dagens kunnskap om marin forsøpling. Rapporten beskriver viktige verktøy innenfor forvaltning, metoder, teknologi og formidling, samt gir innblikk i status for kartlegging og overvåking av marint avfall i Norge.

Lenke til rapporten: Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak og behov