Miljødirektoratet foreslår gebyrfinansiering av kasserte fritidsbåter

21. august 2016FaktaStrandrydding

Miljødirektoratet foreslår en gebyrfinansiert returordning for fritidsbåter og gratis innlevering av utrangerte fritidsbåter.

Norge har ca. 800 000 fritidsbåter i omløp, og omtrent halvparten av disse er produsert før 1990. Hvis det ikke kommer en returordning for utrangerte fritidsbåter på plass i løpet av kort tid, kan dumping av disse båtene bli et stort miljøproblem i årene fremover. Rundt 15 000 fritidsbåter må kasseres i løpet av få år, og mange av disse båtene inneholder betydelige mengder farlig avfall som må behandles forsvarlig. Det er derfor svært viktig å unngå at disse båtene dumpes i naturen.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet vurdert kasserte fritidsbåter som miljøproblem, samt utredet innføring og finansiering av en returordning for utrangerte fritidsbåter.

Nå foreligger rapporten, og direktoratet anbefaler at det innføres en returordning som finansieres gjennom et obligatorisk, gebyrfinansiert småbåtregister for båter over 5,5 meter. Videre foreslår direktoratet at det utredes om mindre og enkle fritidsbåter kan fritas fra registrering og inkluderes i kommunenes lovpålagte renovasjonen med finansiering over avfallsgebyret.

Småbåtregisteret vil blant annet gjøre det lettere å spore opp eierne av kasserte fritidsbåter og ansvarliggjøre båteiere som har dumpet båtene sine i naturen. Gebyret skal blant annet dekke kostnadene til innsamling og behandling av fritidsbåter som skal kasseres og vil muliggjøre gratis innlevering av utrangerte fritidsbåter til godkjent mottak.

Kasserte fritidsbåter er allerede en kilde til marin forsøpling i Norge, og det haster med å få på plass en returordning. Hold Norge Rent håper derfor Miljødirektoratets rapport behandles raskt, samt at en returordningen kommer på plass i løpet av kort tid, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Les rapporten her: Finansiering og organisering av en returordning for kasserte fritidsbåter

Foto: baatsans.no