Ja til tilskuddsordningen mot marin forsøpling!

19. august 2016Generelt

Denne uken inviterte Hold Norge Rent til workshop for aktører som arbeider mot marin forsøpling i Norge, og deltakerne var enige om at tilskuddsordningen mot marin forsøpling betyr svært mye for arbeidet som gjøres på dette feltet.

Sammen med GRID Arendal inviterte Hold Norge Rent denne uken til ny workshop for aktører som jobber mot marin forsøpling. Tidligere i år var aktørene samlet til workshop i Oslo, og denne gangen ble workshopen arrangert i forbindelse med Arendalsuka.

Frivillig strandrydding er viktig

Hold Norge Rent og GRID Arendal satte marin forsøpling på dagsorden under årets Arendalsuke, og i forkant av workshopen inviterte vi til foredrag og debatt om forsøplingen i havet. I panelet satt klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Heidi Stavelli (UNEP), Rasmus Hansson (MDG), Iselin Nybø (Venstre), Kari Bunes (Emballasjeforeningen) og Erlend Grimsrud (Norges Fiskarlag).

Arrangementet satte fokus på behovet for å kombinere global handling med lokale tiltak, og i sitt innlegg trakk Vidar Helgesen blant annet frem Hold Norge Rents arbeid og vektla viktigheten av innsatsen til Norges frivillige strandryddere.

Panelet var for øvrig enige om at marin forsøpling er et svært alvorlig problem som krever handling nå, og viktige tiltak i denne sammenhengen er blant annet bedre avfallshåndtering verden over og forsvarlig håndtering av avfall fra fiskeri- og oppdrettsnæringen her hjemme.

Samler de norske aktørene som jobber mot marin forsøpling

Hold Norge Rent har mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet for å legge til rette for samarbeid mellom aktørene som arbeider mot marin forsøpling i Norge, og workshopen under Arendalsuka er et ledd i dette arbeidet. Aktører fra hele Norge og fra alle deler av samfunnet var samlet til dialog og diskusjon om marin forsøpling, og følgende hovedtema sto på dagsorden:

  • Internasjonalt arbeid mot marin forsøpling
  • Tiltaksanalysen mot marin forsøpling: Slik reduserer vi marin forsøpling
  • Kartlegging og registrering av marin forsøpling i Norge

Tiltaksanalysen mot marin forsøpling

I tiltaksanalysen mot marin forsøpling foreslår Miljødirektoratet syv prioriterte tiltak, og i diskusjonen om tiltakene ble det særlig lagt vekt på betydningen av tilskuddsordningen mot marin forsøpling. Denne ordningen ble innført i 2015 og videreført i 2016, og disse midlene betyr svært mye for arbeidet med forebygging og opprydding av marin forsøpling over hele Norge.

I 2016 delte Miljødirektoratet ut 15 millioner kroner til prosjekter over hele Norge. Dette skaper en solid plattform for arbeidet mot marin forsøpling og sikrer at en rekke gode tiltak settes ut i livet.

Oversikt over prosjektene som fikk tilskudd i 2016: Disse får ryddestøtte

– Tiltaksanalysen ligger nå til behandling i Klima- og miljødepartementet, og vi venter spent på hvilke av de syv tiltakene som til slutt blir virkelighet, sier Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

Ryddeaksjoner

I tillegg til debatt og workshop, arrangerte Hold Norge Rent og GRID Arendal også en ryddeaksjon på havbunnen og en ryddeaksjon langs Biebekken.

Ryddeaksjonen på havbunnen ble gjennomført i regi av Havforskningsinstituttet og Arendal Undervannsklubb, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ble med ut. Ute på havet fikk deltakerne se dykkerne hente opp teiner som er blitt forlatt på havbunnen, og som i tillegg til å være et forsøplingsproblem også driver spøkelsesfiske i årevis. Dette er en del av et større landsomfattende prosjekt i regi av Norges Dykkeforbund og Havforskningsinstituttet.

Vassdrag er dessverre også kilder til marin forsøpling, og Hold Norge Rent ønsker å motivere til flere ryddeaksjoner langs vassdrag og innsjøer i tiden som kommer. Derfor inviterte Hold Norge Rent og GRID Arendal til en ryddeaksjon langs Biebekken. I løpet av aksjonen samlet deltakerne inn seks sekker med avfall fra nedre del av bekken.

Neste workshop

Neste workshop for samarbeidsarenaen for aktører som arbeider mot marin forsøpling i Norge (SAM) finner sted i Stavanger torsdag 9. februar 2017. Send oss gjerne forslag til saker/tema. Påmelding åpner i september.

Mer informasjon SAM

Malin Jacob (prosjektleder i Hold Norge Rent) er kontaktperson for SAM. Ta gjerne kontakt på malin.Jacob@avfallnorge.no hvis du ønsker mer informasjon om SAM eller du ønsker å delta i SAM.

Bilde: Malin Høyme (GRID Arendal), Jon Amtrup (Norges Seilforbund), Heidi Sørensen (WWF), Sten Helberg (Kystlotteriet), Karl Oddvar Steen (Kystlotteriet), Bo Eide (Tromsø kimmune) og Rigmor Solnes (Iiinspiratus)

Foto: Lise Keilty Gulbransen