Marine Litter Vital Graphics

Vi har fortsatt mye å lære om marin forsøpling, men vi vet likevel nok til å handle nå, sier GRID Arendal og FNs miljøprogram i en ny rapport som offentliggjøres denne uken.

I «Marine Litter Vital Graphics» setter GRID Arendal og FNs miljøprogram (UNEP) fokus på plastforsøplingen i verdenshavene og belyser fakta om marin forsøpling gjennom lettfattelige figurer og illustrasjoner.

Rapporten fastslår at det er mye vi fortsatt ikke vet om marin forsøpling, og at det haster med å innhente mer kunnskap. Men rapporten påpeker også at vi allerede har nok kunnskap til å handle, og at vi må handle nå for å unngå at verdenshavene fylles med plast.

Videre konstaterer rapporten at opprydding er viktig, men at forebygging er enda viktigere. Rapporten konkluderer blant annet med at marin forsøpling må bekjempes ved kilden gjennom en kombinasjon av lokale tiltak og internasjonalt samarbeid.

Norge er en global pådriver med hensyn til marin forsøpling, og dette skal klima- og miljøminister Vidar Helgesen snakke om når GRID Arendal og Hold Norge Rent setter marin forsøpling på dagsorden under Arendalsuka 2016.

Arrangementet heter «Marine Litter: local action, global reaction; global action, local reaction» og fokuserer på behovet for handling både lokalt og globalt. Arrangementet finner sted onsdag 17. august og er åpent for alle.

Lenke til rapporten: Marine Litter Vital Graphics