Hold Norge Rent markerer verdens miljødag

Søndag 5. juni er verdens miljødag, og Hold Norge Rent skal markere dagen både i Trondheim og Lofoten. Deretter går turen til Tromsø og Avfallskonferansen 2016.

Turen går først til Trondheim. Her markeres verdens miljødag allerede fredag 3. juni med et stort arrangement for barn i regi av blant andre FN Sambandet, Framtiden i våre hender og Miljødirektoratet. I tillegg inviterer Trondheim kommune og Trondheim Havn til offisiell markering av prosjektet «Renere havn» som er tidenes største miljøopprydding på sjøbunnen i Trondheim.

Ryddeaksjon i Lofoten

Søndag 5. juni setter Hold Norge Rent nok en gang fokus på marin forsøpling.

– Som et ledd i vårt arbeid med å forebygge og rydde opp marin forsøpling, velger vi å markere verdens miljødag med en ryddeaksjon, forteller daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Hold Norge Rents administrasjon ankommer Stamsund med Hurtigruten i 19-tiden søndag 5. juni, og derfra går ferden videre med RIB for å rydde i Skokkelvika og Lyngvær. Etter ryddeaksjonen går reisen videre med Hurtigruten til Tromsø. Her skal Hold Norge Rent delta på Avfallskonferansen 2016.

Hold Norge Rent utfordrer avfallsbransjen

– Under Avfallskonferansen 2016 skal vi utfordre avfallsbransjen til å bli med på vår nasjonale dugnad mot marin forsøpling, sier Gulbransen.

Marint avfall er ofte vanskelig å identifisere, og kildene lar seg sjelden spore. Opprydding av dette avfallet blir derfor et samfunnsproblem som krever en felles innsats fra offentlige, private og frivillige aktører.

Lofoten ligger svært utsatt til for opphopning av marin forsøpling. Hvert år ryddes det store mengder marint avfall i regi av miljøprosjektet Clean Up Lofoten under ledelse av Lofoten Avfallsselskap.

Andre gode eksempler på avfallsbransjens bidrag i kampen mot marin forsøpling er prosjektene Aksjon Reine Strender i regi av Iris Salten, Strandrydding i Vesterålen i regi av Reno-Vest, Hold Midt-Norge Rent i regi av avfallsselskapene i Midt-Norge og Ren kyst i Tromsø.

– Vårt mål er å mobilisere avfallsbransjen til å ta initiativet til flere lokale og regionale prosjekter av denne typen, sier Gulbransen.

Bilde: Kvalvika i Lofoten under SALT Lofotens ryddeaksjon på Strandryddedagen 2016. Foto: Eilif Bramer Landsend