Strandryddedagen 2016: Tusener av frivillige skal ut og rydde

6. mai 2016Strandrydding

Onsdag åpnet klima- og miljøminister Vidar Helgesen Strandryddedagen 2016, og lørdag 7. mai skal flere tusen frivillige over hele Norge ut og rydde i forbindelse med Hold Norge Rents store strandryddedag. Vi rydder Norge!

Strandryddedagen er en årlig, landsomfattende miljøbegivenhet som koordineres av Hold Norge Rent. Det ryddes i alle fylker både langs kysten og i innlandet, og Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddeaksjon.

Årlig tilføres norske strender og havbunnen langs kysten vår ca. 36 000 tonn søppel. Minst 75 % av dette er plast, og så mye som 60 % av avfallet kommer fra landbaserte kilder. Det anslås at norske kilder tilfører havet minst 8 000 tonn mikroplast hvert år.

Strandryddedagen er støttet av Miljødirektoratet.

Marin forsøpling krever at vi gjør en innsats både lokalt og globalt

Formålet med strandrydding er å rydde og registrere marin forsøpling som truer det marine miljøet og påfører sjøpattedyr, fugl, fisk, plankton m.m. store skader. Problemet er globalt, men det er likevel mye vi kan gjøre her hjemme, og strandrydding er et viktig bidrag til arbeidet med å få kartlagt og fjernet marint avfall i Norge.

– Marin forsøpling krever at vi gjør en innsats både lokalt og globalt. Lokalt er det strandrydding – vårens vakreste og viktigste dugnad med mer enn 20.000 deltakere – som er det viktigste vi gjør. Globalt tar jeg et viktig initiativ i FNs miljøforsamling senere i mai der Norge som havnasjon har tatt en lederrolle og fremmer forslag til en rekke tiltak for å redusere tilførsel av plastsøppel og mikroplast til havområdene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Hver dag er en strandryddedag

Over 19 000 frivillige deltok på Strandryddedagen i 2015, og disse gjennomførte 855 ryddeaksjoner og samlet inn nærmere 245 tonn søppel. Plast er miljøverstingen på norske strender, og utover dette var isopor, bomullspinner, tau, sneiper, snus, plastposer, flasker og korker blant hovedfunnene i fjor.

I 2016 finner Strandryddedagen sted lørdag 7. mai, og Hold Norge Rent inviterer familier, vennegjenger, nabolag, bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner til å delta i denne store miljødugnaden og slå fjorårets rekorder både i antall aksjoner og mengde søppel.

– Hvis lørdag 7. mai ikke passer for deg/dere, kan du/dere selvsagt velge en annen dag. Hver dag er en strandryddedag, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Bli med!

Alle kan bli med på strandrydding. Meld på din ryddeaksjon her: Rydd en strand

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord