Refusjonsordningen for marint avfall

Refusjonsordningen for håndtering av marint avfall videreføres.

Mdir_logo_sekundaer_pos_RGB

Miljødirektoratet har innvilget Hold Norge Rents søknad om videreføring av refusjonsordningen for håndtering av marint avfall i tilknytning til ryddeaksjoner.

Dette er svært gledelig for alle frivillige som rydder strender og for alle som bidrar til strandrydding ved å transportere, ta imot og behandle marint avfall.

– Vi er veldige glade for å kunne offentliggjøre videreføringen av ordningen så tidlig i strandryddesesongen, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Alle som har utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall i 2016, kan søke om refusjon, og intet beløp er for lite, men det vil vurderes et øvre tak for søknader til ordningen.

Refusjonsordningen baseres på et sett med kriterier. Disse er ikke 100 % fastlagt, og det tas derfor et stort forbehold med hensyn til de endelige rammebetingelsene for ordningen.

Foreløpige kriterier som alle må forholde seg til:

  • Refusjonsordningen gjelder kun for transport, mottak og behandling av marint avfall.
  • Ryddeaksjonen må være registrert i Hold Norge Rents ryddeportal: holdnorgrent.no/ryddenstrand
  • Antall kilo/tonn avfall som samles inn, må registreres i ryddeportalen.
  • Mottak og behandling refunderes etter satser.
  • Transport refunderes etter regning.
  • Samtlige utgifter som det søkes om refusjon for, må dokumenteres.

Refusjon av transportutgifter kan bli gjenstand for tilleggskriterier som for eksempel tar høyde for kost/nytte. Det er derfor viktig å være nøktern med hensyn til transport. Ta gjerne kontakt med Hold Norge Rent hvis dere planlegger å benytte ekstraordinære transportmidler som for eksempel et helikopter.

– Husk at refusjonsordningen også vil gjelde for opprydding langs vassdrag og innsjøer, og vi oppfordrer til økt rydding i disse områdene, sier Gulbransen.

Lykke til med Strandryddedagen 2016!

Håndtering av marint avfall

En rekke avfalls- og renovasjonsselskaper bistår med håndteringen av marint avfall. Her finner du en oversikt: Avfalls- og renovasjonsselskaper