Plastreturs miljøprosjekt: Søk om penger til ditt miljøprosjekt!

10. mai 2016Fakta

Vil du gjøre en ekstra innsats for miljøet?

Da kan dette være muligheten du har ventet på. Plastretur as inviterer nå dugnadsgjenger, miljøvernorganisasjoner og andre som ønsker å gjøre en ekstra innsats til å søke midler fra Plastreturs miljøprosjekt. Plastretur er ansvarlig for returordningene for plastemballasje.

Det er mulig å søke midler to ganger i året fra Plastreturs miljøprosjekt til dokumenterte utgifter. Første frist for å søke midler er 1. juni 2016.

Søknadsskjema

For å kvalifisere til å få støtte må prosjektet enten bidra til forebygging eller opprydding av plastforsøpling, kunnskapsoppbygging rundt plastforsøplingsproblematikk eller bidra til økt plastgjenvinning. Det er mulig å søke på to ulike prosjekttyper, enten dugnadsprosjekter mellom 5000 og 25 000 kroner, eller mer omfattende prosjekter som vil koste mer enn 25 000 kroner. Alle søknader vil bli behandlet av et prosjektråd. Utbetaling vil normalt skje etter gjennomført prosjekt.

For at søknaden skal komme i betraktning må søknadsskjema fylles ut. Les tildelingskriteriene nøye før du søker (se under). Prosjekter som får støtte må også dokumenteres på prosjektets Facebook-side.

Hvis du/dere har behov for mer informasjon send en e-post til prosjektsekretariatet ved miljoprosjekt@gpn.no.

Plastreturs miljøprosjekt

Tildelingskriterier

For å få støtte må prosjekter ha relevans for plast som materiale og minimum ha positiv effekt på et av følgende kriterier:

 • bidra til opprydding av forsøpling
 • bidra til forebygging av forsøpling
 • bidra til kunnskapsoppbygging
 • bidra til gjenvinning

Andre forhold som det vil bli lagt vekt på ved behandling av søknadene er:

 • På hvilken måte bidrar prosjektet til langsiktige positive endringer.
 • Hva det søkes støtte til.
 • Prosjektbeskrivelsen bør være så konkret som mulig. Hvis det for eksempel er en ryddeaksjon som skal gjøres, er det viktig å beskrive:
  • hvor det skal ryddes opp
  • når det skal gjøres
  • hvem som skal gjøre det.
 • Hvert prosjekt må ha to ansvarlige kontaktpersoner.
 • Det gis ikke støtte til næringsvirksomhet, og heller ikke faste kostnader til drift av organisasjoner.
 • Det gis i utgangspunktet ikke støtte for å utføre lovpålagte oppgaver.
 • Utbetaling for dekning av dokumenterte utgifter vil normalt skje etter at tiltaket er gjennomført.