Miljøforsamling i FN 23.-27. mai 2016

22. mai 2016Fakta

FNs miljøforsamling møtes for andre gang 23. - 27. mai i Nairobi, Kenya. Marin forsøpling og avfallshåndtering står på agendaen, og konferansen kan følges direkte på UNEA-2s nettsider.

FNs miljøforsamling (UNEA) er en ny arena for internasjonal miljøpolitikk. Forsamlingen møttes for første gang i juni 2014, og 23. – 27. mai samles FNs medlemsland på nytt for å diskutere miljøpolitikk og ta beslutninger for et bedre miljø.

Med utgangspunkt i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, skal UNEA-2 munne ut i resolusjoner og handlingsplaner som forebygger og bekjemper verdens miljøproblemer. Her skal verdens miljøministre beslutte hvilke miljøsaker som skal prioriteres i tiden fremover.

Fokus på marin forsøpling

Marin forsøpling og avfallshåndtering står på agendaen, og som havnasjon, har Norge tatt en lederrolle i forhold til marin forsøpling.

UNEA-2 skal ta stilling til en norsk resolusjon som inneholder forslag til tiltak for å redusere tilførsel av plastsøppel og mikroplast til verdenshavene. Resolusjonen tar utgangspunkt i at marin forsøpling må løses gjennom en kombinasjon av nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid, og den vektlegger blant annet behovet for kunnskapsoverføring og kapasitetsbygging med hensyn til avfallshåndtering. Resolusjonen foreslår også at det utredes om det internasjonale regelverket på området er tilstrekkelig.

Arrangementer om marin forsøpling på UNEA-2

Torsdag 26. mai inviterer Klima- og miljødepartementet, GRID-Arendal og Global Partnership on Marine Litter til et arrangement om marin forsøpling og mikroplast. Dette arrangementet kan følges direkte på UNEA-2s nettside. Mer informasjon: Marine litter and microplastics

The Ocean Conservancy inviterer også til et arrangement som setter fokus på marin forsøpling og behovet for å redusere tilførselen av plast til verdenshavene. Dette finner sted tirsdag 24. mai og kan også følges direkte. Mer informasjon: Stemming the Tide: Comprehensive Strategies to Prevent Marine Litter

 

Bakgrunnsinformasjon

UNEA-2

Marin forsøpling