Hver dag er en strandryddedag!

Strandryddedagen 2016 ble en stor suksess. Tusenvis av frivillige deltok, og flere hundre strender over hele landet er nå ryddet for søppel. Tusen takk til alle som bidro!

Strandryddedagen 2016 er gjennomført, og alt tyder på at dagen ble en stor suksess. Tusenvis av frivillige har plukket søppel på hundrevis av strender både langs kysten, på havbunnen og i innlandet, og foreløpig tall peker i retning av nye rekorder. Tusen takk til alle som bidro!

Hittil er det registrert over 600 aksjoner og nærmere 60 tonn innsamlet søppel, men for kunne fastslå at årets dugnad slår fjoråret, må alle som rydder, bruke Hold Norge Rents ryddeportal.

Bruk ryddeportalen

Hold Norge Rents ryddeportal er et viktig bidrag til arbeidet med å kartlegge og overvåke marin forsøpling i Norge. Informasjonen som registreres i portalen, forteller oss hva det marine avfallet består av, hvor det kommer fra, forskjeller fra år til år og geografiske forskjeller. Informasjonen kan i tillegg bidra til å identifisere og ansvarliggjøre kilder til forsøpling.

Det er fortsatt mange aksjoner som ikke er påmeldt i ryddeportalen, og det er kun en brøkdel av registrerte aksjoner som har registret antall kilo innsamlet søppel og konkrete funn.

– Vi ber alle som har ryddet, om å registrere aksjonen, antall kilo innsamlet avfall og konkrete funn i Hold Norge Rents ryddeportal, sier prosjektleder for Strandryddedagen 2016, Malin Jacob.

Ryddeportalen er støttet av Miljødirektoratet.

Strandryddesesongen fortsetter

Strandryddedagen 2016 er over, men strandryddesesongen er så vidt i gang, og Hold Norge Rent oppfordrer til rydding gjennom hele sommeren og utover høsten.

– Hver dag er en strandryddedag, og hvis du ikke hadde anledning til å delta i en ryddeaksjon 7. mai, er det ikke for sent, sier Jacob.

Behovet for videre rydding er dessverre stort. Det er mange øyer, strender og områder under vann, samt områder langs vassdrag og innsjøer som fortsatt ikke er ryddet, og dessverre tilføres også mange av disse stedene også stadig nytt søppel.

– Rydd gjerne litt hver gang du er ute, oppfordrer Jacob som selv rydder så ofte hun kan.

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord