Hold Norge Rents årsrapport for 2015

20. mai 2016FaktaRapport

Marin forsøpling er en av vår tids største miljøtrusler, og problemet står høyt på agendaen i Norge. Sammen med en rekke engasjerte og svært aktive aktører har Hold Norge Rent lykkes i arbeidet med å sette marin forsøpling på dagsorden og med å engasjere det norske samfunn i kampen mot marin forsøpling.

I 2015 fullførte Hold Norge Rent overgangen fra kampanje til organisasjon, og LOOPs mangeårige oppdrag som kampanjesekretariat ble avsluttet. Medlemsverving og styrking av økonomien har stått sentralt i perioden, men Hold Norge Rent hadde også et høyt aktivitetsnivå og kan vise til gode resultater fra arbeidet i året som er gått.

– Vi takker våre sponsorer, medlemmer og samarbeidspartnere for støtten og samarbeidet i 2015 og gleder oss til videre samarbeid, sier Lise Gulbransen som ble ansatt som daglig leder i Hold Norge Rent 1. september 2015.

– Og tusen takk til de tusenvis av frivillige ildsjelene som bidrar til kampen mot marin forsøpling gjennom å rydde norske strender og havbunnen både langs kysten og i innlandet.

Les mer: Hold Norge Rent årsrapport 2015

Foto: Bo Eide