Sparebankstiftelsen DNB gir 3 millioner kroner til Hold Norge Rent

Sparebankstiftelsen DNB gir en gave på 3 millioner kroner til Hold Norge Rents arbeid. Gaven er øremerket prosjekter knyttet til strandrydding, og arbeidet sparkes i gang 1. april med prosjektet Før fuglene kommer.

– Hold Norge Rent er svært glade for Sparebankstiftelsen DNBs satsing på marin forsøpling. Stiftelsen har gitt en rekke gaver til aktører som jobber på feltet, og dette muliggjør en opptrapping av innsatsen mot et svært alvorlige miljøproblem, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Før fuglene kommer
Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB skal blant annet brukes på prosjektet Før fuglene kommer. Dette er et pilotprosjekt som gjennomføres i samarbeid med Statens naturoppsyn, Oslofjordens Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten, Marinreparatørene, Norsk Ornitologisk Forening og Norges Padleforbund.

Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk, garnrester e.l. Dette fører til store lidelser. Fuglene sulter i hjel, kveles, drukner eller dør av infeksjoner.

Mange av Norges øyer og kyststrekninger er viktige hekkeområder, og dessverre er dette også områder hvor marin forsøpling hoper seg opp og truer fuglelivet. Samtidig er det krevende å fjerne søppelet fordi dette ofte er områder som det er vanskelig å komme til. Målet med Før fuglene kommer er å rydde disse områdene før hekketiden begynner.

– Norges Padleforbund vil spille en helt sentral rolle i prosjektet. Padlerne kommer skånsomt til på steder som er ufremkommelige til fots eller med båt, forteller prosjektleder for Før fuglene kommer, Malin Jacob.

Oslofjordens Friluftsråd og Skjærgårdstjenesten spiller også en sentral rolle i prosjektet. Begge har lang erfaring med opprydding av søppel på strender, svaberg, øyer, holmer og skjær i Oslofjorden.

Kvalitetssikring
Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening skal kvalitetssikre pilotprosjektet og vil blant annet veilede i valg av områder som er viktige for hekking og hvilke hensyn som må tas i verneområder.

– Da Hold Norge Rent inviterte Statens naturoppsyn til å delta i prosjektet Før fuglene kommer, var det naturlig for oss å takke ja. Marin forsøpling er et økende problem, og vi vil gjerne bidra med kunnskap om særlige viktige områder, og om hensyn som bør tas i forbindelse med søppelryddingen. I noen områder kan det også være aktuelt med praktisk samarbeid i felt, forteller seksjonssjef i Statens naturoppsyn, Arnstein Johnsen.

Marinreparatørene
Før fuglene kommer ble gjennomført for første gang våren 2015 på initiativ fra Marinreparatørene i samarbeid med Nesodden Ornitologisk Forening og Nesodden Kajakklubb.

– Aksjonen var en stor suksess. Flere titalls frivillige bidro, og mange barnefamilier benyttet anledningen til å gjøre en viktig dugnadsinnsats for fuglelivet, forteller Lars Dalen fra Marinreparatørene.

Erfaringene fra 2015 danner grunnlaget for årets aksjoner.

Ønsker du å delta?
Før fuglene kommer skal gjennomføres 1. – 3. april på utvalgte steder i Oslofjorden. Mer informasjon om oppmøtesteder og oppmøtetider, annonseres i Hold Norge Rents nyhetsbrev og publiseres på www.holdnorgerent.no og i sosiale medier.

– Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra, til å bli med, og hvis man ønsker å gjennomføre egne Før fuglene kommer-aksjoner andre steder i landet, er også dette mulig. Ta kontakt med Hold Norge Rent for mer informasjon, sier Malin Jacob.

Ny årlig aktivitet
Målet med årets pilotprosjekt er å danne grunnlaget for etableringen av Før fuglene kommer som et nytt landsomfattende tiltak mot marin forsøpling.

– Hold Norge Rents mål er å etablere en nasjonal aktivitet som hvert år sikrer rydding av viktige hekkeområder over hele landet før hekketiden begynner, og vi har nå søkt Miljødirektoratet om tilskudd til å videreføre ordningen, sier Lise Gulbransen.

Foto: Kjetil Johannessen, Oslofjordens Friluftsråd

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord