Hold Norge Rent har søkt om videreføring av refusjonsordningen for marint avfall

I 2015 fikk Avfall Norge midler fra Miljødirektoratets tilskuddsordning til å utvikle en refusjonsordning for kostnader tilknyttet transport, håndtering og behandling av marint avfall. Denne ordningen søkes nå videreført, men denne gangen gjennom Hold Norge Rent.

Da Avfall Norge søkte om midler til utvikling av en refusjonsordning for marint avfall, var intensjonen å overføre driften til Hold Norge Rent. Det er dette som nå skjer. Hold Norge Rent har nå søkt om midler fra Miljødirektoratets tilskuddsordning til å videreføre og videreutvikle refusjonsordningen som ble innført i 2015.

Daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen, synes det er positivt at ansvaret for videreføring og videreutvikling overføres: 

– Dette er en god løsning da Hold Norge Rent har en rendyrket kompetanse rundt marin forsøpling og et bredt kontaktnett mot aktører som arrangerer og gjennomfører ryddeaksjoner.

Avfall Norge er fornøyd med gjennomføringen av prosjektet i 2015 og gleder seg over at Hold Norge Rent ønsker å ta over stafettpinnen. Dette skal være en rettferdig, fleksibel og forhåpentligvis en permanent ordning.

Aktivitetene med opprydding av marin forsøpling er i all hovedsak drevet av frivillighet og dugnadsånd. En forutsigbarhet i forhold til muligheten til å søke refusjon av kostnadene som denne aktiviteten genererer, er helt avgjørende for å opprettholde engasjementet, og på sikt vil ordningen også øke mengdene innsamlet marint avfall, avslutter Gulbransen.

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord