Bidra til videreutvikling av refusjonsordningen for marint avfall

10. februar 2016Strandrydding

Avfall Norge og Hold Norge Rent er nå i gang med å evaluere refusjonsordningen for marint avfall, og vi trenger din hjelp for å gjøre ordningen bedre. Vi håper derfor at dere vil bidra ved å besvare en spørreundersøkelse.

Refusjonsordningen for marint avfall ble innført som en prøveordning i 2015, og nå skal denne prøveordningen evalueres. Ordningen skal dekke utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall, og målet er å innføre en permanent refusjonsordning.

Vi ønsker å utvikle en best mulig ordning, og for å få dette til trenger vi innspill fra alle som har aktivititerer innenfor opprydding av marin forsøpling. Undersøkelsen er åpen både for de som søkte på fjorårets prøveordning og de som ikke gjorde det, men som gjennomførte ryddeaksjoner.

For å åpne spørreundersøkelsen trykker du her.

Send inn dine svar innen 17. februar.

Foto: Bo Eide

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord