Venstre sikrer dobling av tilskudd til kampen mot marin forsøpling

3. desember 2015Generelt

I budsjettavtalen for 2016 har Venstre sikret en tilskuddsramme på 20 millioner kroner til kampen mot marin forsøpling. Dette er en dobling sammenlignet med regjeringens forslag.

Tilskuddordningen for tiltak mot marin forsøpling ble etablert i år, og i budsjettforslaget for 2016 videreførte regjeringen ordningen med en ramme på litt over 10 millioner kroner. I forbindelse med høstens budsjettforhandlinger foreslo Venstre å øke denne rammen til 25 millioner kroner, og i budsjettavtalen mellom regjeringen og Venstre/KrF har tilskuddsordningen fått en endelig ramme på 20 millioner kroner i 2016.

– Dette er en kjempenyhet for miljøet, og vi feirer, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad påvirker Norge som kystnasjon. Hvert år tilføres norske strender og havbunn minst 30 000 tonn søppel, og det estimeres at verdenshavene nå inneholder minst 100 millioner tonn søppel.

Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling er et viktig verktøy, og årets tilskuddsramme på 7,5 millioner kroner muliggjorde landsomfattende aktivitet gjennom 25 tiltak og prosjekter. Hold Norge Rent fikk tilskudd til videreutvikling av ryddeportalen og etableringen av en samarbeidsarena for marin forsøpling.

– Regjeringens økning til litt over 10 millioner i 2016 var en god nyhet, men denne doblingen til 20 millioner skaper et virkelig solid grunnlag for å jobbe både i bredden og dybden med dette miljøproblemet. Rydding av søppel langs kysten, i havet og på havbunnen er svært viktig, og dette arbeidet må fortsette med uforminsket styrke. Men det er nå også svært viktig å adressere kildene til det marine avfallet og implementere tiltak som forebygger ytterligere forsøpling, sier Gulbransen.

Foto: Bo Eide

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord