Søk refusjon av utgifter til marin opprydning

3. november 2015GenereltStrandrydding

Alle som har hatt utgifter til opprydning av marint avfall i 2015 , har nå muligheten til å få refusjon, og kan videreføre og utvide initiativene mot marin forsøpling. Hold Norge Rent oppfordrer alle som har hatt slike utgifter, til å søke om refusjon.

I samarbeid med Hold Norge Rent, åpner Avfall Norge nå for å sende inn søknad om refusjon på utgifter knyttet til transport, håndtering og behandling av avfall som er oppsamlet fra ryddeaksjoner i strandsonen. Aktører som har hatt utgifter i forbindelse med ryddeaksjoner i strandsonen i 2015 kan nå søke om refusjon.

Ordningen gjelder kommunale, interkommunale og private aktører, herunder også frivillige organisasjoner. Det er valgt å benytte en kronesats pr kg innsamlet avfall for å få en mest mulig rettferdig fordeling mellom aktører. Denne fordeles etter innsamlet mengde per aktør.

Hold Norge Rent oppfordrer alle som har hatt utgifter i forbindelse med opprydding av marint avfall til å søke på refusjonsordningen. Fyll ut søknadsskjemaet under og send denne inn til Avfall Norge. Vi har som intensjon å betale ut refusjonene i løpet av året.

Søknadsfrist: 15.november 2015

Søknadskjema for refusjon av utgifter 2015

m10

Miljødirektoratets utlyste før sommeren tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. Avfall Norge ble i denne prosessen tildelt midler for å utvikle en finansieringsnøkkel hvor kommunale, interkommunale og private aktører, herunder frivillige organisasjoner kan søke om refusjon av kostnader knyttet til transport, håndtering og behandling av det oppsamlede avfallet. Ordningen skal stimulere til at flere aktører bidrar i arbeidet med marin forsøpling uten å risikere å dekke behandlingskostnadene selv.

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord