Statsbudsjett for 2016: Tilskuddsordningen mot marin forsøpling må bli permanent

7. oktober 2015Marin forsøpling
Lise Gulbransen

Hold Norge Rent hilser videreføringen av tilskuddsordningen mot marin forsøpling velkommen. Ordningen må bli permanent, og tilskuddsrammen må økes til minst 50 millioner kroner.

– Marin forsøpling er en av vår tids største miljøtrusler, og arbeidet for å forebygge forsøpling av det marine miljø og for å rydde opp marint avfall må prioriteres høyt i årene som kommer, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

Forsøplingen i havet, på havbunnen og i strandsonen er svært omfattende, og både årets totale søkebeløp til tilskuddsordningen på 57 millioner kroner og resultatene av Hold Norges Rents årlige strandryddeaksjoner, belyser behovet for en solid og varig statlig finansiering til forebyggende arbeid og oppryddingstiltak.

– Det er svært positivt at Regjeringen har etablert en tilskuddspost for å støtte opp om holdningsskapende arbeid og frivillige oppryddingstiltak i tilknytting til marin forsøpling. Ordningen må bli permanent og må trappes opp, og med bakgrunn i det dokumenterte omfanget av forsøplingen i det marine miljø, foreslår Hold Norge Rent at rammene for tilskuddsordningen økes til minst 50 millioner kroner, fastslår Gulbransen.

– Vi ser også positivt på at Regjeringen prioriterer gjennomføringen av tiltak under OSPAR-konvensjonen. Marin forsøpling er en global utfordring, og internasjonalt samarbeid er viktig for å lykkes, sier Gulbransen.

Midlene som bevilges til arbeidet mot marin forsøpling, må brukes målrettet og effektivt. Det er behov for en overordnet strategi og for dialog, koordinering og samarbeid mellom aktørene som jobber på feltet.

– Hold Norge Rent ser frem til resultatet av Miljødirektoratets arbeid med en overordnet tiltaksanalyse mot marin forsøpling. Sammen med økte bevilgninger, blir denne analysen avgjørende for hvorvidt vi lykkes i kampen mot forsøplingen av det marine miljø, sier Gulbransen.

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord