Resultatene fra Strandryddedagen 2015

3. september 2015FaktaRapportStrandrydding
Foto: Hans Petter Sørensen - www.faroutfocus.no

For femte år på rad har vi satt ny rydderekord på Strandryddedagen. Aldri før har så mange strender blitt ryddet. Aldri før har så mange mennesker deltatt. Her er resultatene fra Strandryddedagen 2015.

I år var 19 173 personer ute og ryddet til sammen 608 838 meter kystlinje. Det er blitt gjennomført 855 ryddeaksjoner over hele landet. Det er en økning på 64 prosent sammenlignet med fjoråret. Totalt ble det fjernet 244 740 kg med avfall, noe som er økning på hele 85 prosent sammenlignet med 2014.

Tabell- Antall påmeldte ryddelag og strandryddere 2014-2015

– Vi er enormt imponert og stolt over innsatsen som de 20.000 rydderne har lagt ned i årets Strandryddedag, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen. Interessen for Strandryddedagen og bevisstheten rundt marin forsøpling har økt betydelig det siste året. Dette viser et enormt engasjement blant den norske befolkningen, fortsetter hun.

Det ryddes strender over hele landet og i alle fylker. Vi ser en økning i antall ryddeaksjoner i alle landsdeler, og spesielt på Sørlandet har veksten vært stor. Nord-Norge er landsdelen med flest ryddeaksjoner. Fylkesvis er det Nordland, som i fjor, som både har økt kraftig og har hatt flest ryddeaksjoner. Vi ser også sterk vekst i mange fylker, deriblant Rogaland, Vest-Agder og Akershus. Prosentvis sett har Finnmark hatt den største veksten i antall ryddeaksjoner.

Tabell- Antall ryddeaksjoner fordelt på landsdeler

For femte år på rad utgjør plast miljøverstingen på norske strender, fra 130.000 objekter ryddet i 2014 til 274.000 plastobjekter ryddet i 2015.

– Dette bidrar til å understreke at plast er hovedutfordringen når det kommer til marin forsøpling, sier Gulbransen.

Tabell- Topp 10 funn 2015 - FEIL

Les hele rapporten her:
Rapport_Strandryddedagen2015

Strandryddedagen i 2016 arrangeres den 7. mai. Du kan allerede nå melde deg på med din ryddeaksjon på våre nettsider.

Banner_SRD_Nettside