Hold Norge Rent tildelt 600.000 kroner

21. august 2015Generelt

Hold Norge Rent har blitt tildelt 600.000 kroner fra Miljødirektoratet. Nå skal nettsidene våre bli enda mer brukervennlig, og vi skal etablere en samarbeidsarena for aktører som arbeider med marin forsøpling.

I vår lyste Miljødirektoratet ut 10 millioner kroner til arbeid mot marin forsøpling. På grunn av omprioriteringer i statsbudsjettet ble denne potten kuttet ned til 7,5 millioner kroner av Stortinget i juni. Det kom inn 90 søknader med samlet søknadsbeløp på i overkant av 57,2 millioner kroner. Hold Norge Rent har blitt tildelt 600.000 kroner til videreutvikling av nettsidene våre og skape en samarbeidsarena for aktører som arbeider med marin forsøpling.

«Vi har hatt mange ønsker for forbedring av nettløsningen vår, og ikke minst har vi fått mange gode innspill fra strandrydderne over hele landet.  Vi er svært glad for at vi har fått tildelt midler til dette prosjektet og ser frem til å starte arbeidet»,  sier Sylvelin Aadland, som har ansvar for nettløsningen til Hold Norge Rent.

Tidlig i sommer gjennomførte vi i Hold Norge Rent en undersøkelse blant våre strandryddere om hvilke endringer dere ønsker dere for å gjøre nettsiden og ryddeportalen vår mer brukervennlig. Vi har fått inn utrolig mange gode forslag! Tusen takk til alle dere som har gitt innspill. Vi tar disse med oss inn i prosessen med videreutvikling av nettsidene.

I tillegg til å videreutvikle nettløsningen har vi også fått midler til å etablere en samarbeidsarena for aktører som arbeider med marin forsøpling. Vi vil sette igang planlegging av en workshop i forbindelse med Hold Norge Rent-konferansen 2016. Her vil vi stimulere til å gi hverandre inspirasjon og feedback på egne forslag og identifisere samarbeidsområder.

Har du innspill til hvordan vi kan bli enda bedre på nett? Send oss gjerne en e-post på holdnorgerent@loop.no

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord