10 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling

26. mai 2015Marin forsøpling
strandrydding, beach cleaning, marine litter, marine pollution, miljødirektoratet, plastic, plast, hav, sjø, hold norge rent, strandryddedagen,

Har du en god idé til hvordan vi kan rydde opp i marin forsøpling? Miljødirektoratet deler nå ut penger til nettopp dette formålet. Fristen er 15. juni.

I høstens statsbudsjett ble det satt av 10 millioner kroner til en tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Tidligere denne måneden åpnet Miljødirektoratet for søknader til denne potten.

«Hold Norge rent er stolt over de 20.000 strandrydderne som deltok på årets strandryddedag. Dette viser et stort engasjement i befolkningen rundt problematikken med marin forsøpling. Vi er fornøyd med at det nå bevilges penger fra politisk hold til dette arbeidet. Dette er en god start», sier Mali Hole som er kampanjeleder for Hold Norge rent.

Hvem kan søke?
Målgruppen for utlysningen er frivillige organisasjoner, private aktører og statlige, kommunale og fylkeskommunale foretak og bedrifter som er organisert som selvstendige rettssubjekter, slik som ideelle stiftelser, interkommunale avfallsselskaper og friluftsråd. Det er en nedre grense på søknadssum på NOK 100 000,- til større prosjekter. Det oppfordres derfor til samordning av lokale tiltak.

Hva kan  det søkes penger til?
Miljødirektoratet skriver på sine nettsider at det kan søkes om midler til transport og innlevering av avfall til godkjent mottak etter opprydding av marin forsøpling, inkludert opprydding av kasserte fritidsbåter. Tilskudd kan også omfatte koordinering av slike typer prosjekter. I begrenset grad åpnes det også for søknader om midler til utvikling av innovative metoder for effektiv opprydding av marin forsøpling.

Videre kan det søkes om midler til utvikling og formidling av ulike typer informasjonsmateriell/- kampanjer og undervisningsopplegg som har til hensikt å forebygge marin forsøpling i Norge. Fokuset for slike tiltak kan være enten på spesifikke sektorer/næringer eller avfallsfraksjoner, eller på en bred nasjonal målgruppe.

Les mer om utlysningen og søkekriterier her.

Foto: Malin Jacob

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord