10 gode grunner til å bli med på Strandryddedagen

1. Ja til rene strender, søppelfri havbunn og et hav fritt for plast!

Norske strender og havbunnen vår er full av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår. Vi er en nasjon av mennesker som elsker å være ute, og vi er heldige som bor i et land med mye spektakulær natur. Naturen skal vi behandle med respekt! Forsøpling er stygt og utrivelig å se på. Natur er best uten søppel!

Strender fulle av søppel

Strender fulle av søppel

2. Verdenshavene fylles opp av søppel

Trash Slick

I 2020 er det anslått at den totale mengden søppel i havet overstiger 230 millioner tonn. 90% av dette antas å være plast.Bare her i norske farvann er mengden søppel som dumpes i sjøen beregnet til hele 36 000 tonn årlig. Av dette synker omtrent 70 % til bunns, 15% flyter og akkumuleres opp i Det store søppelhavet og kun 15% skylles opp på land (Kilde: UNEP). Denne mengden søppel påvirker ikke bare strender og kyst her hjemme, men påvirker hele de marine økosystemene negativt. Verdenshavene og alt som lever i dem er noe av det mer spektakulære som finnes på kloden, en skam å fylle det opp med søppel!

3. Omfattende skader på livet i havet

Sel med plastpose rundt halsen

Sel med plastpose rundt halsen

Forsiktige anslag viser at omtrent 100 000 marine pattedyr dør årlig som en konsekvens av at de hekter seg fast i tauverk, liner og garn.  Dyr som sitter fast drukner som regel eller de sulter ihjel. De marine pattedyrene som sel og hval, men også reptiler som havskilpadder og krokkodliller er fasinerende skapninger. Planeten vår blir litt mindre spennende uten dem.

4. Fisken vi spiser er full av plast

Kolmule med kondom rundt halsen

Kolmule med kondom rundt halsen

Ny forskning viser at 1/3 av fisk undersøkt i den britiske kanalen har magen full av plast. Vi godtar ikke at spiskammerset i havet skal ødelegges av plastsøppel. Norge er en stor fiskerinasjon, bli med å rydde og bidra til å ta vare på fisken vår.

5. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

Hver kilo du rydder bidrar til et renere hav, mindre forsøplet havbunn og strender uten plast og farlig avfall. Din innsats i dag er en viktig del av både det nasjonale og internasjonale arbeidet mot marin forsøpling.  Ved å være med på Strandryddedagen bidrar du til å bekjempe et alvorlig og hurtigvoksnde miljøproblem. Ikke bare gjør du en viktig innsats for  ditt lokalmiljø men også for verdenshavene og alt det fantastiske som lever ved eller i det. Du er en innpirasjon for andre! Vis at du deltar. Her finner du badges plakater til bruk i sosiale medier og på nett. Husk å melde deg på, da teller din innsats med i den nasjonale og internasjonale innsatsen mot marin forsøpling.

6. Kuttskader på mennesker og dyr

Strandskade

Søppel i strandsonen, som for eksempel sprøytespisser, hermetikk og annet medisinsk utstyr, kan utgjøre en helsefare for mennesker og husdyr som oppholder seg  i nærheten. Hunder og barn kutter seg, og strendene og kysten blir mindre tilgjengelig for bading, turer, soling, strandvollyball og alt det andre morsomme man kan gjøre ved vannet. Også turistindustrien vil merke det når strendene er fulle av søppel.

7. Nedbrytningstid

Nedbrytningstid

Nedbrytningstid

Visste du at det kan ta svært lang tid før søppel brytes ned i havet? Når en isporkasse eller en plastpose først er brutt ned i millionvis av små biter er den nesten umulig å rydde opp igjen. Mikroplast akkumuleres for opp i næringsnettene derfor er det viktig å rydde slike ting med en gang du finner dem. Neste år er de mye vanskeligere å rydde opp.

8. Sjøfuglen forsvinner

Måke med ølboks

Sjøfuglen forveksler plastfragmenter med mat. Tall fra WWF viser at så mye som èn million sjøfugl dør som følge av opphopning av plast i magen årlig. Søppelet dyret får i seg har ingen næringsverdi og kan kvele dyret, gi fordøyelsesproblemer, indre skader og føre til forgiftning. Norge har omtrent 2,9 millioner hekkende par sjøfugl, noe som tilsvarer 17 prosent av verdens totale sjøfuglbestander.  De siste årene er det lagt frem omfattende dokumentasjon som  viser en alvorlig nedgang i flere viktige bestander er lagt frem.  Mest alvorlig er det for de pelagiske sjøfuglbestandene der flere bestander i dag kun er 30% av størrelsen de var på i 1980 (Seapop 2010).

9. Spøkelsesfiske

P9170067

Spøkelsesfiske er et begrep som brukes om garn og fiskeutstyr som dumpes over bord, sliter seg eller mistes og som synker til bunns. Så lenge et garn ikke er fullstendig ødelagt, vil det bare fortsette å fange fisk, uansett om noen tømmer garnet eller ikke. Unødvendig, skadelig og farlig for fisk og dyr som lever på bunnen. Firskeridirektoratet har en årlig runde der de leter etter garn som dumpes over bord og de fisker opp mellom 1000 og 1200 redskaper hvert år. Dette utgjør bare en liten del av alt utstyret som havner i havet, noe av det skylles opp på land. De som ligger på land,  rydder vi under Strandryddedagen. Her kan du lese mer om spøkelsesfiske

9. Lokal forurensning

Giftig

Giftig

Mye av plasten som kastes på havet eller i naturen inneholder miljøgifter som kan gjøre skade på naturen lokalt der søppelet befinner seg. Giftstoffer akkumuleres på sikt opp i næringskjeden og er påvist også hos oss mennesker i Norge.

Bli med oss å rydde strender!

LYKKE TIL!

Har du flere gode grunner til å bli med, send dem til post@holdnorgerent.no.