Undervisningsopplegg - strandrydding og marin forsøpling

23. mars 2015FaktaStrandrydding

Vi har i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd utarbeidet et eget ryddeopplegg for skoler og barnehager. Opplegget finner du her.

Hoveddokument Marin Forsøpling

Landskapskunst med søppel

Marin forsøpling på 1-2-3

Ryddeveiledning

Tips til gode problemstillinger

Film til inspirasjon

Strandrydding i Tromsø

01-2 Linesstranda barnehage Espen Dahl - den unge genereasjonen er betenkt over mengden søppel