Ny rapport om marin forsøpling i Norge

Nylig publiserte Mljødirektoratet en ny statusrapport om marin forsøpling i Norge og Hold Norge Rent og alle strandrydderne våre er nevnt flere steder.

Rapporten belyser marin forsøpling som miljøproblem, beskriver effekter og omfang (generelt og i norske farvann), og gir en oversikt over eksisterende overvåking og igangsatte tiltak. Videre legger den vekt på internasjonale prosesser, særlig pågående arbeid med OSPARs regionale handlingsplan mot marin forsøpling, som ble vedtatt sommeren 2014. I rapporten foreslåes tiltak for videre oppfølging basert på dagens kunnskapsstatus. Hold Norge Rent og strandrydderne våre er nevnt flere steder i rapporten

Rapporten kan du lese her

Miljødirektoratet arrangerer seminar om marin mikroplast 3. mars 2015. På dette møtet vil ytterligere 3 rapporter om mikroplast og marin forsøpling presenteres. Hold Norge Rent har bidratt i minst en av rapportene og stiller som paneldeltager under seminaret.

 

 

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord