ØKT INNSATS MOT MARIN FORSØPLING

28. november 2014Marin forsøpling

Mandag 24. november ble Hold Norge Rent stiftet som en uavhengig forening. Hold Norge Rent skal aktivt forebygge forsøpling og rydde søppel langs kysten. Samtidig styrker regjeringen innsatsen mot marin forsøpling.

På 100 meter kystlinje langs Atlanterhavet er det i snitt 712 avfallsartikler. Uten tiltak samler søppelet seg opp på strendene.

Det går seks millioner tonn søppel og skrot i havet hvert år. Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer brytes ned til mikropartikler og gjør skade på hele kretsløpet. Det er gjort funn av mikroplast i tarmsystemet hos muslinger og i små krepsdyr, og i magesekken hos fuglearter langs norskekysten. Over 40 prosent av alle hval-, delfin- og nisearter, samtlige havskilpaddearter, og 36 prosent av alle sjøfuglarter rapporteres å ha fått i seg søppel fra havet. Undersøkelser viser at 90 prosent av havhester som er skylt i land rundt Nordsjøen har plastpartikler i magesekken.

Marin forsøpling påfører i tillegg fiskeribransjen store kostnader i form av ødelagt utstyr. Søppel i strandsonen skader turistnæringen.

All opprydding i Norge er i dag basert på frivillighet, Hold Norge rent-kampanjen mobiliserer i år 12000 frivillige til rydding i strandsonen. Antallet har økt fra 2000 i 2011, da kampanjen startet.  Antall kilo med ryddet avfall har økt fra 19 000 til 133 000 kilo i samme tidsrom. Det frivillige engasjementet er stort, men mye arbeid gjenstår.

 

  • Det trengs omfattende tiltak, sier den nye styrelederen i Hold Norge Rent, Nancy Strand. Ikke bare til opprydding, men også til opplysning, forebygging og forskning. Det er et stort behov for kunnskap om mengde og innhold. Det må bygges en profesjonell struktur med riktige tiltak for forebygging og bedre behandling, og en må komme i gang med prøveprosjekter.

 

Marin forsøpling på statsbudsjettet

Det er svært gledelig at regjeringen har satt av 10 millioner kroner i statsbudsjettet til tiltak mot marin forsøpling. Bevillingen gir en enorm inspirasjon til de mange ildsjelene som i mer enn 10 år har stått på i arbeidet mot denne typen forsøpling er stor. Hold Norge Rent ser frem til en tett og konstruktiv dialog med Klima- og miljødepartementet om hvilke tiltak som skal prioriteres.

 

Tydelig budskap fra Lofoten
Lofoten Avfallsselskap er en av selskapene som har bidratt til Hold Norge Rents suksess. Det har engasjert lokalbefolkningen og arrangert utallige frivillige ryddeaksjoner. Det siste året kom regningen på over 100’000 kroner, blant annet fordi det var nødvendig å leie helikopter for å hente ut avfall enkelte steder langs en kronglete kyst. Monica Kleffelgård Hartviksen, som har koordinert flere av ryddeaksjonene i regi av selskapet, har et klart og tydelig budskap til Hold Norge Rent:

  • Vi ønsker oss bistand til prosjektledelse, PR og kommunikasjon, samarbeid med politikerne, bedre økonomiske rammer og mer kunnskap, sier hun.

 

Det nye styret i Hold Norge rent består av

styret

Styreleder: Nancy Strand, direktør i Avfall Norge

Styrts nestleder: Eirik Oland, Grønt Punkt Norge

Styremedlem: Thor Bjørn Omnes, Skagerak Energi  (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Styremedlem: Marianne Holen, daglig leder i Retursamarbeidet Loop

Styremedlem: Cecile Lind, Miljøsjef i Ragn-Sells

Styremedlem: Ingrid Kilde, Friluftsrådenes Landsforbund

Styremedlem: Monica Kleffelgård Hartviksen, Lofoten Avfallsselskap

 

Glemt passord

Opprett aksjonFortsett uten bruker

om du allerede er registrert.

Endre passord