Til deg som skal ut å rydde

Vi i Hold Norge rent har laget en strandryddemanual med tips og triks til den som skal ut å rydde. Husk at strandrydding både kan være sosialt og gøy i tillegg til å være viktig for miljøet og alt som lever i havet.

Årets strandryddesesong er i gang, og lørdag 7. mai finner Strandryddedagen 2016 sted. Frivillige over hele landet skal nå ut å rydde langs kysten på øyer, strender og havbunnen og i innlandet i tilknytning til vassdrag og innsjøer.

Hold Norge Rent ønsker alle årets frivillige ryddere lykke til med arbeidet, og her følger nyttig informasjon til deg som skal ut å rydde.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du kontakte oss på post@holdnorgerent.no.

Hold Norge Rents strandryddemanual

Her finner du Strandryddemanualen vår.

Hvorfor rydde?
Etter vinteren og høststormene er norske strender fulle søppel og avfall som stammer fra enkeltpersoner, industri, ulovlige avfallsplasser, avfallsdeponier, fiskeflåten, offshore og shipping. Det er anslått at det årlig dumpes 34 000 tonn søppel i havet bare i Norge. 70 % av søppelet som tilføres havet synker og blir funnet igjen på havbunnen, mens 15 % av søppelet flyter. De resterende 15 % blir liggende i strandsonen (OSPAR 2009).

Når våren kommer er kystlinjen og badestrendene fulle av plast, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser, sneiper, poser, tauverk, kanner, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår.

Marin forsøpling er ikke bare stygt og utrivelig å se på. Avfallet er lokal forurensning som utgjør en ubehagelig miljøtrussel mot det marine miljøet og dyr og mennesker som er glade i bading, soling, dykking, båtliv, fiske og andre aktiviteter langs kysten. Sjøfugl spiser plastfragmenter som forveksles med mat, og sjøpattedyr setter seg fast i gamle liner og garnrester og hunder kutter seg på glass og skarpe gjenstander.

Plast akkumulerer miljøgifter og kan fungere som transportmiddel og spredningsvei for fremmede arter. I tillegg kommer de negative økonomiske og sosiale effektene og reduksjon av kystnaturens estetiske verdi.

For å gjøre kysten og strendene rene, miljøvennlige, frie for søppel og klar før sommeren kreves det hvert år det aktiv innsats. Bli med!

Ta på deg hansker, ta med registreringsskjema – vi skal ut å rydde! Målet i år er:

 • 25 000 frivillige
 • 1 000 ryddeaksjoner

Hvem kan rydde?

Alle! Familier, vennegjenger, bedrifter, dykkere, surfere, turfolk, miljøentusiaster, skoleklasser, idrettslag, organisasjoner, velforeninger, speidere, båtfolk, og alle andre som mener natur er best uten søppel.

Hvor kan du rydde?

Finn en strand eller kyststrekning som trenger å bli ryddet.  Det kan være lurt at stranden er lett tilgjengelig for de som skal rydde. Er stranden vanskelig å komme seg til, er det ofte vanskelig å få fjernet søppelet etter aksjonen. Det betyr selvsagt ikke at det er mindre viktig å rydde strender som ikke er like tilgjengelige. Hør gjerne med kommunen, turlag, padlere, og andre med lokalkunnskap om hvilke tilgjengelige strender som trenger rydding.  Vi i Hold Norge rent har koordinatorer i noen områder.

Er fremkommeligheten til din strand vanskelig, men du ønsker likevel å rydde den kan samarbeid med lokale fiskere og andre båteiere, padlere og dykkerklubber være en mulighet.

Rydde på privat grunn: Noen deler av kysten er eid av private grunneiere. Selv om allemannsretten gir alle rett til å ferdes i utmark langs sjøen, gir ikke dette automatisk rett til å sette i gang ryddeaksjoner Informer grunneier om at du planlegger rydding. De stiller seg ofte svært positive til dette og ofte vil man kunne få til et godt samarbeid og kanskje også hjelp til god atkomst og frakting av søppelet til egnet sted. Du kan ta direkte kontakt med grunneier, men som regel vil det være lettere å gå via kommunen. Kommunen har oversikt over grunneiere, grenser og kontaktinfo.

Rydde i vernet område: Vær spesielt oppmerksom dersom du planlegger å rydde i et vernet område eller et område med mye fugle- og dyreliv. Ferdsel i slike områder krever særlig ansvar og varsom adferd. Det er kjempeviktig å fjerne søppel som kan skade natur og dyreliv, men kan det være smart å kontakte kommunen i forkant for å avklare adgang og om det er spesielle hensyn å ta. Våren er hekketid, og strandryddere må ta hensyn til fuglene. Send en mail til den lokale ornitologiforeningen om du er i tvil om du planlegger en ryddeaksjon i et fuglereservat. Her kan det være forbudt å oppholde seg deler av året.
Hold Norge rent anbefaler at strandryddere tar kontakt med sitt lokale SNO-kontor eller Fylkesmannens Miljøvernavdeling for nærmere informasjon og veiledning.

Når kan du rydde?

Vi bor i et langstrakt land langt mot nord. Det er etter høststormene og vinteren, når snøen smelter at mye søppel dukker opp. Men også midt på sommeren når mange bruker strendene er det mye søppel. Strandryddedagen 2016 arrangeres 7. mai, men det betyr ikke at ikke du kan rydde andre dager også. Men da er det uhyre viktig at du likevel registrerer aksjonen og hva du finner her på www.holdnorgerent.no/ryddenstrand. Siden våre ryddeaksjoner er den eneste registreringen av marint søppel som eksisterer i Norge.

I tillegg er det en god idé å undersøke ryddeområdet dagen i forveien for å sjekke at det ikke er hekking på gang. Og hvis du skulle komme over hekkende fugler i løpet av en ryddeaksjonen, er det best at du trekker deg stille og forsiktig unna.

Lag en plan!

Før en strandryddeaksjon er det lurt å lage en plan for det praktiske arbeidet. Spesielt hvis det er mange uerfarne deltakere som ikke har ryddet strender tidligere.

Dette må du tenke på:

 • Hvordan skal folk komme seg til ryddeplassen?
 • Bestem et samlingssted for deltakere som er lett å finne.
 • Hvor stort er området som skal ryddes? Er det behov for mer enn èn ansvarlig?
 • Hvor lenge skal ryddeaksjonen vare, og er det behov for lunsjpause?
 • Hva slags avfall er det sannsynelig å finne?
 • Skal avfallet samles i sekker, kasser eller noe annet?
 • Må store ting deles opp? Ta med verktøy
 • Sitter kanskje noe av tingene fast i bakken?
 • Kan ting være tilgriset med olje eller andre giftige stoffer?
 • Hvor skal avfallet samles opp og når skal det hentes?
 • Hvem skal hente avfallet? Se under for mer informasjon.

Hva slags utstyr trenger du?

Hva skal hver enkelt som deltar ha med seg, og hva kan ordnes av arrangør eller den som er ansvarlig for ryddeaksjonen?  Her er en mulig liste.

 • Kopi av Hold Norge Rents digitale registreringsskjema og skrivesaker
 • Klær som tåler vann og skitt
 • Gode sko og hansker
 • Kniver, sag, rake, øks og eventuelt stang med klype
 • Kraftige plastsekker
 • Egne sekker for kildesortering og klistremerker for å markere dem
 • Førstehjelpskrin og telefonnummer til viktige kontakter (politi, ambulanse, avfallsselskap)
 • Vannflaske/termos og matpakke
 • Foto- og/eller videokamera

Få med flere!

En vellykket ryddeaksjon krever engasjerte ryddere. Det krever en god del innsats å rekruttere mange, men heldigvis er det også mange mennesker som ønsker å bidra til renere strender. Undersøkelser Hold Norge rent har gjennomført viser at 9 av 10 er positive til å delta i en ryddeaksjon dersom det blir tilrettelagt for det. Så det er mange å ta av.

Derfor er det viktig å være tidlig ute med informasjon. På www.ryddenstrand finnes invitasjoner og materiell.

Rekruttering kan skje på mange måter: innad i egen organisasjon dersom det er aktuelt, gjennom nettverk av kolleger, venner, familie, skolen, klassen, naboer, lokal entusiaster og alle andre som kan være villige til å bidra. En Facebook-event kan være et effektivt rekrutteringsverktøy og god reklame for din ryddeaksjon. Knytt den gjerne til Strandryddedagens Facebook-side.

I forkant av ryddeaksjonen er det viktig at de frivillige får den informasjonen de trenger, gjerne via e-post og på Facebook. Viktige momenter: tidspunkt og møtested, hvordan komme seg til ryddestedet, passende klær og skotøy, eventuelt utstyr og materiell. Det er lurt å ha en plan for hvordan frivillige skal kontaktes dersom det oppstår uforutsette forhold, for eksempel ekstremt dårlig vær, som gjør at ryddeaksjonen må flyttes eller utsettes.

Hvor skal vi gjøre av søppelet?

Mange lokale avfallsselskaper støtter Strandryddedagen og hjelper til med å hente søppel. Det er viktig å ta kontakt med avfallsselskapet eller annen rett instans på forhånd, slik at søppelet ikke blir liggende på stranden. Få en avklaring i forkant på om avfallet skal bæres bort og legges ved veien, eller om det må hentes med annet transportmiddel, eksempelvis båt. Hvis søppelet må ligge en stund før det hentes, bør man vurdere om det kreves noen form for sikring. Vind og måker er verstingene når det gjelder å spre oppsamlet søppel utover igjen.

Legg gjerne til rette for kildesortering i den grad det lar seg gjennomføre. Gjenvinning sparer miljøet for unødvendig ressursbruk og har samfunnsøkonomisk nytte. Det er viktig å bruke de lokale ordninger som fins for kildesortering. Finner du noe du ikke aner hvordan du skal kildesortere, bruk sortere.no for mer informasjon. Det aller enkleste tiltaket er nok å sortere panteflasker og -bokser i egne sekker (med merking, ulik farge eller annet), slik at avfallsselskapet eller andre som skal hente søppelet vet at dette skal kildesorteres og ikke forbrennes. Det kan også lønne seg å levere trevirke og jern hver for seg. Jern og andre metaller er tunge på vekta, men er for tiden også gratis å levere. Trevirke er billigere å levere enn restavfall. Uansett hvem det er som betaler, litt enkel sortering blir altså kostnadsbesparende.

Søppel som samles inn på strender betegnes herreløst avfall. Siden det ikke kan regnes som husholdningsavfall koster det derfor å kvitte seg med dette. Men kommunen eller avfallselskapet kan velge å delta i Strandryddedagen, og uten kostnad ta i mot avfall fra ryddeaksjoner. Noen stiller krav om at innholdet i sekkene skal leveres med registreringsskjema utfylt. Om dette er tilfelle også der du bor, sjekker du lettest ved å ringe kommunen eller ditt aktuelle avfallsselskap.

Er du koordinator med mulighet og ønske om å godtgjøre ryddere og de som frakter bort søppelet, kan det være lurt å planlegge dette på forhånd. Koster det penger å hente med båt, må du også avtale pris på forhånd. Fylkesmenn, grunneiere og private selskaper kan muligens sponse denne utgiften om du kontakter dem på forhånd. Spør gjerne Hold Norge Rent om tips til hvordan du kan gå frem for å skaffe en sponsor.

Hva om det du rydder er ulovlig dumpet?

I utgangspunktet er all søppel uønsket og har dermed ingen plass i naturen. Men spesielt ille og sjenerende er det når enkeltpersoner eller andre aktører i samfunnet dumper store mengder avfall og skrot, som f.eks. bildeler, dekk og bygningsmateriell for å bli kvitt det lettvint og gratis. Dersom du oppdager en ”villfylling” mens du er ute og rydder, er det viktig å ta kontakt med miljøenheten i din respektive kommune slik at de kan følge opp saken og kreve at de(n) ansvarlige rydder opp. Ofte er ulovlig dumpet avfall farlig å håndtere, det inneholder farlige kjemikalier, og i blant er gjenstandene tunge og store. Vær derfor spesielt forsiktig dersom du bestemmer deg for å plukke opp noe av dette selv.

Meld fra til oss i Hold Norge Rent ved å ta bilde av villfyllingen med mobilen og last opp bildet på Instragram #Holdnorgerent #villfylling #FinnEnVillfylling. Husk å geotagge bildet slik at vi vet hvor villfyllingen befinner seg.

Registrering og dokumentasjon fra ryddeaksjonen

Hold Norge Rent oppfordrer alle som rydder, til å registrere ryddeaksjonen(e) og funn i vår ryddeportal. Dette er et viktig bidrag til arbeidet med å kartlegge og overvåke marin forsøpling i Norge. Dessuten synliggjør dette omfanget av frivillig innsats og omfanget av innsamlet avfall overfor lokalsamfunnet, media og sentrale myndigheter.

Funn registreres digitalt på hver enkelt ryddeaksjon ved å logge på din bruker eller ved å logge på med aksjonskoden.

Etterarbeid og oppfølging

Det viktigste etter en ryddeaksjon er å takke alle som har bidratt. Send ut en e-post til deltakerne som viser frem det som er blitt gjort, med antall frivillige, hvor mye søppel som er blitt samlet inn og andre faktaopplysninger, gjerne med et bilde eller to. Om mulig er det også fint å ta med tilbakemeldinger fra deltakerne om deres opplevelser og hva de fikk ut av aksjonen. Kanskje har noen av dem tatt bilder som de ønsker å dele med andre. Bruk også Facebook-siden.

Rapport
Hvis du ønsker det, lag en rapport om tiltaket, med oppsummering av hva som ble funnet og med erfaringer som kan komme til nytte ved neste aksjon. Inkluder gjerne bilder. Send rapporten til grunneier og/eller den kommunale miljøvernavdelingen slik at de ser hvilken viktig jobb dere har gjort. Dette kan legge grunnlaget for (enda mer) støtte til neste års ryddeaksjon.

Media og informasjonsarbeid
Det aller viktigste er å komme seg ut og rydde, om det er alene eller sammen med andre frivillige. Men hvis vi skal greie å få folk til å slutte å kaste fra seg søppel og å oppnå målet om renere strender over hele landet, er det viktig å også informere om det vi gjør, og på den måten inspirere andre til innsats.

Strandrydding er en ubetinget glad sak og populært hos media. Både lokalaviser og lokal-TV vil trolig være interesserte i å omtale ryddeaksjonen. Bruk gjerne Hold Norge Rents forslag til pressemelding som utgangspunkt for det du sender ut. Les mer om dette under. PR-arbeid. Holde Norge Rent kan også hjelpe med å gjøre din lokal aksjon kjent og komme i kontakt med media nær deg.

Strandryddedagen i media

For å formidle aksjonen og resultatene fra ryddingen er det viktig med dokumentasjon. Ta masse bilder underveis, og om mulig video. I etterkant av ryddeaksjonen er det flott å laste opp bilder på egen nettside, og spre det glade budskap på sosiale medier.

Strandryddedagen på Facebook
Hold Norge rent på Twitter

Send gjerne bilder til post@holdnorgerent.no med informasjon om opphavsrett. Vi vil gjerne bruke bildene på Hold Norge Rents nettside og i våre sosiale medier.

Tusen takk for innsatsen, og lykke til!