Velkommen til årets konferanse!

13. desember 2013AktivitetStrandrydding

Hvor og når: Konferansen arrangeres onsdag 5. februar 2014 på Ballroom, ved Stortinget i Oslo  

Velkommen: Vi inviterer deg med dette til vår konferanse om marin forsøpling og opphopning av plast og mikroplast i havet. Målet med konferansen er å samle aktørene i Norge som arbeider med marin forsøpling for faglige og politiske oppdateringer og for å diskutere aktuelle tiltak i Norge i en Europeisk og global sammenheng.

Forsøpling og opphopning av plast på strender, langs kysten og på havbunnen er et og alvorlig og hurtigvoksende miljøproblem i Norge og resten av verden. Selv om forekomsten av marint søppel og plast er påvist i betydelige mengder langs kysten og på Svalbard, er kunnskapen om omfanget av problemet og kildene til forsøplingen vi har i Norge begrenset.

Bekreftede innledere:

 • Tine Sundtoft Klima og Miljøvernminister
 • Marcus Eriksen, Direktør 5 Gyres Institute
 • Chris Jordan, Midway Island
 • Bernard Merkx, Direktør i Waste free Oceans (WFO)
 • EU-kommisjonen, navn ikke bekreftet
 • Nancy Strand, Direktør Avfall Norge
 • Miriam Goldstein, verdenslendene forsker på mikroplast (US)
 • Etienne Gernez, Det Norske Veritas
 • Mali Hole Skogen, Hold Norge rent
 • Inger Lise Nerland, forsker, mikroplast i norske økosystemer (NIVA)
 • Bjørn Einar Grøsvik, forsker – overvåkning av marint søppel i Barentshavet Havforskningsinstituttet
 • Simen Andreas Henrik Knudsen, Leder Surfrider foundation Norway
 • Fredrik Myhre, rådgiver WWF og profesjonell dykker, rydding på havbunnen
 • Inge Wegge, Nordfor sola, å følge drømmen.

Program m kveldsarrangement finner du her

Konferansen vil ha fokus på:

 • Fra forsøpling av verdenshavene til opphopning av plast i norske havområder, utfordringer og tiltak globalt og nasjonalt.
 • Akkumulering av mikroplast i næringskjedene, implikasjoner for dyreliv og kommersielt fiske
 • Alle vil rydde: Voksende globalt engasjement rundt forsøpling av havet

Det pågår flere prosesser i EU på avfallsfeltet som er aktuelle for Norge og for denne konferansen

 • EU-kommisjonen har varslet at de ønsker å vedta et europeisk kvantitativt reduksjonsmål for marin forsøpling. Den pågående høring om marin forsøpling finner du her.
 • Behandlingen av Avfallsdirektivet og vedtaket i EU-Kommisjonen fra 4. november 2013 som pålegger medlemslandene å redusere bruken av plastposer.
 • Clean-up Europe: Initiativet til å iverksette en europeisk strandryddedag.

Mer kom konferansen finner du på facebook

Målgruppen: for konferansen er miljømyndigheter, stortingsrepresentanter, forskere, beslutningstagere, kommuner/fylkeskommuner, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre som arbeider med eller har tilknytning til tema forsøpling av stender, kystlinjen og havbunnen.

Påmelding gjøres her via Avfall Norge

Studenter og NGOer får en litt rimeligere deltageravgift dersom de melder seg på ved å sende en mail til arrangement@avfallnorge.no

Rapport: Konferansen er et ledd i et pågående arbeid med å utarbeide en rapport på oppdrag fra Miljøverndepartementet som gir en oversikt over aktører, prosjekter, tiltak og forskning som er tilknyttet tema marin forsøpling i Norge. Målet er å gi en oversikt over aktørene og hva som gjøres på marin forsøpling i Norge i dag og å skape kontakt mellom disse.

Praktisk: Overnatting booker deltagerne selv. Booker du overnatting på Hotell First hotels Grims Grenka, like ved konferanselokalet og oppgir bookingkode ”Hold Norge rent” får du en god pris.

Kontaktperson: Mali Hole Skogen +47 91 83 59 99 mali@loop.no

Glemt passord

om du allerede er registrert.

Endre passord