Studenter fra Ås ryddet på Strandryddedagen

19. september 2013