Edvard Skaten 9år som har ryddet sponavikjo på stord.

19. september 2013